bydlení babička s vnukem

Dotaz ze dne 10. 2. 2010 18:40.

Otázka

zdravím, můj syn bydlí ve státním bytě s mojí matkou. co se stane s bytem, až babička zemře?? Slyšela jsem, že nebude mít nárok na tento byt. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pakliže spolu babička a vnuk vedou společnou domácnost v nájemním bytě, může dojít k přechodu nájmu na vnuka za předpokladu splnění následujících podmínek:

1) jde skutečně o společnou domácnost a nikoliv jen o administrativní nahlášení vnuka do bytu babičky, 2) společnou domácnost vedli nepřetržitě po dobu alespoň tří let před smrtí babičky, 3) vnuk nemá vlastní byt (přičemž pojem vlastní byt se zde vykládá poměrně široce - nesmí mu svědčit nájemní, vlastnické, spoluvlastnické ani jiné právo opravňujícího k užívání jiného bytu či nemovitosti určené k bydlení).

Soud může z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodnout, že na vnuka přechází nájem bytu, i když soužití ve společné domácnosti netrvalo alespoň tři roky.

Je poměrně pravděpodobné, že informace o tom, že na vnuka nemůže přejít nájem bytu, je zkomolenou informací o tom, že v roce 2006 došlo ke změně dotčeného ustanovení občanského zákoníku, v důsledku čehož mají vnoučata v současnosti "horší" právní postavení (dříve nebylo nutné dokládat vedení společné domácnosti po dobu tří let). Není však pravda, že by přechod nájmu na vnoučata byl vyloučen a stále mají podstatně příznivější postavení než "jiné osoby, které pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázání výživou", jelikož u těchto osob přichází přechod nájmu v úvahou pouze v případě, pokud žili s nájemcem již v době uzavření nájemní smlouvy, nebo jim možnost přechodu nájmu schválil pronajímatel.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.