Neplacení nájemného

Dotaz ze dne 4. 2. 2010 11:45.

Otázka

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak se mohu bránit proti tomu, že nám nájemníci neplatí nájemné za byt. Nájemníkům jsme dali výpověď z nájmu z důvodu porušování nájemní smlouvy neplacením nájemného, energií a vody. Nájemníci se proti výpověďi odvolali, ale nájemné a ostatní služby neplatí dál. Nájemníci mají tři nezletilé děti a oba nepracují. Za jakých okolností je možné je vystěhovat?

Odpověď

Dobrý den, pakliže nájemníci napadli platnost výpovědi u soudu, bude na soudu, aby rozhodl, zda nájemní vztah skončí či ne. V případě, že dojde k ukončení nájmu, budou povinni se na základě daného rozsudku vystěhovat do určité doby, pakliže tak neučiní, budete moci nechat je vystěhovat exekučně (návrh na výkon rozhodnutí nebo návrh na exekuci).

Není-li hrazeno nájemné, lze se obrátit na soud se žalobou na zaplacení. Můžete tak učinit nyní, nebo počkat, jestli dojde k ukončení nájmu a vystěhování, a pak požadovat zaplacení celé dlužné částky. Kromě dlužného nájemného a úhradu za služby lze požadovat poplatek z prodlení, a to pokud nezaplatí do 5 dnů po splatnosti nájemného či úhrady za služby. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s. Společnou cestou