Vypořádání po rozvodu

Dotaz ze dne 1. 2. 2010 14:03.

Otázka

Zdravím-V roce 1996 jsem se s manželkou rozvedl.Při rozvodu jsme uzavřeli ústní dohodu,ve které jsme se dohodli,že manželka s dvěmi nezletilými dětmi bude užívat náš družstevní byt,do plnoletosti našich dcer a pak,že tento byt dcerám přenechá k bydlení.Ovšem manželka vlasní vinou nadělala dluhy a v současné době byt prodává.Jak mohu dále postupovat abych prodeji zabránil a zda mám ještě nějaký nárok na majetkové vyrovnání.K tomuto bytu nemám žádné doklady,ty zůstaly v tomto bytě.Mám zde však doposud trvalý pobyt.

Odpověď

Dobrý den,

z Vašeho dotazu není zřejmé, zda na základě Vaší ústní dohody došlo na družstvu k přepsání družstevního bytu na bývalou manželku či nikoliv (můžete se dotázat družstva). Pakliže došlo k přepsání, musíme si položit otázku, co přesně jsme z ústní dohody schopni doložit. Pakliže vyjdu z toho, že šlo o nekonkrétní a navíc ještě neprokazatelný příslib, že byt v budoucnu na dcery přepíše, tak zřejmě nebude reálná šance zabránit prodeji bytu. Situace ovšem může platit i opačně - pokud by byt nebyl dosud přepsán (z pohledu družstva ještě nedošlo k vypořádání společného členství) mohlo by se manželce stát, že budete popírat existenci dohody o vypořádání společného členství a že budete k členství přistupovat tak, že jste stále k družstevnímu bytu oprávněni společně (můžete se dovolávat neplatnosti převodu, pakliže by manželka uskutečnila převod bez Vás) a že k soudu podáte návrh na vypořádní společného členství v družstvu.

V případě prokázání ústní dohody, podle které na manželku přešlo členství družstvu včetně ujednání o budoucím převodu na dcery, by záleželo na tom, jaké konkrétní znění dohody se povede prokázat - v závislosti na výsledku prokazování nelze vyloučit, že by závazek bývalé manželky byl neplatný, či nevymahatelný, ani to, že by jí např. vznikla povinnost dcerám vyplatit tržní hodnotu bytu. Zde opravdu záleží na tom, co konkrétně bylo dohodnuto, přičemž v praxi je nám k ničemu co bylo dohodnuto, ale co není možné prokázat (pokud zde stojí slovo proti slovu a každý z bývalých manželů tvrdí něco jiného).

Pakliže vyjdeme z toho, že nedošlo dosud k vypořádání družstevního bytu (nebyla dohoda, dohoda je neprokazatelná, dohoda je neplatná), tak Vám samozřejmě nic nebrání, abyste po vypořádání požadoval v rámci dodatečného projednání vypořádání společného jmění manželů polovinu tržní hodnoty bytu. Máme-li, ale vyjít z toho, že byl společné členství v družstvu platně vypořádáno, tak již v dnešní době zřejmě těžko dosáhneme vypořádání, jelikož takovýt nárok bylo třeba uplatnit ve lhůtě tří let od tohoto vypořádání.

Samotná skutečnost, že v bytě máte uvedený trvalý pobyt, nedokazuje žádné majetkové právo k dotčenému bytu či členskému podílu v družstvu.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.