VYSTĚHOVÁNÍ PO ROZVODU

Dotaz ze dne 10. 1. 2010 14:10.

Otázka

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat,po rozvodu jsem musel opustit dům,který byl vlastnictvím manželčiných rodičů a mi jsme v něm bydleli s nimi.Zajímalo by mě,jestli i v tomhle případě mám nárok na náhradní bydlení,nebo o nějaké vyrovnání ze strany manželčiných rodičů.Dům jsem společně vybudovaly,ale bohužel nemám žádné doklady o vložených financích,které jsme do domu investovali. Děkuji za odpověď. S pozdravem

Odpověď

Dobrý den, pakliže jste neměli nájemní smlouvu k daným prostorám, nevzniká právo na bytovou náhradu. Užíval jste byt na základě souhlasu rodičů bývalé manželky a tedy jste byl povinen byt opustit, když tento souhlas odvolali. Nárok na bytovou náhradu tak jako tak zaniká, pokud ten, jemuž právo náleží dobrovolně opustí byt.

Po rozvodu se v rámci vypořádání společného jmění manželů (nešlo-li o rozvod dohodou, kdy je již k návrhu na rozvod přikládána smlouva o vypořádání společného jmění), vypořádává majetek a závazky, které oba nebo jen některý z manželů nabyli za trvání manželství. Lze zde uplatnit tzv. zápočet tj. že ten na jehož povinnost jednoho z manželů vrátit do společného jmění to, co bylo vynaloženo ze společného jmění na jeho výlučný majetek.

Pakliže jsem to však pochopila správně, není manželka vlastníkem dané nemovitosti. Vymáhání prostředků by tedy mělo směřovat vůči rodičům bývalé manželky. Zde je třeba zkoumat, z jakého důvodu manželé vynaložily prostředky na majetek někoho jiného. Šlo o půjčku či dar? Předpokládám, že neexistuje žádná písemná smlouva. V případě, že nebude prokázáno, o co jde, považoval by soud tyto prostředky jako bezdůvodné obohacení. Nárok na bezdůvodné obohacení se promlčuje ve dvou letech ode dne, kdy se oprávnění dozví o bezdůvodném obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil. Čili by mohli uplatnit promlčení. V této situaci je případný soudní spor nejistý.

Pakliže by šlo o půjčku, je to pohledávka vzniklá za trvání manželství (předpokládám, že šlo o prostředky ze společného jmění manželů, nikoliv Váš osobní majetek).Takže by v rámci vypořádání společného jmění manželů měla být pohledávka za rodiči vypořádána. Nejvýhodnější by pro Vás bylo, kdyby bývalá manželka přistoupila na to, že šlo o půjčku, právo tuto půjčku vymáhat by připadlo jí a Vám by zato připadl jiný majetek nebo vypořádací podíl. I když obdobné by to bylo s bezdůvodným obohacením, nárok na plnění z bezdůvodného obohacení by měli oba manželé. Bohužel Vaše vyhlídky na získání peněz nejsou zrovna růžové. Nevidím příliš šancí na úspěch (závisí na tom, co jste schopen prokázat).. S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s. Společnou cestou