zrušení věcného břemene

Dotaz ze dne 7. 1. 2010 09:44.

Otázka

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem lze zrušit věcné břemeno dožití./Dům neobydlen, dotyčný v domově důchodců/. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

nejřádnějším způsobem by bylo uzavření dohody o zrušení věcného břemene s oprávněným. Pakliže takováto dohoda není možná, bylo by nutné podat soudu návrh na zrušení věcného břemene.

Občanský zákoník pamatuje v ustanovení § 151p odst. 3 na situace, kdy vznikne změnou poměrů hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného a situce, kdy nelze pro změnu poměrů spravedlivě trvat na věcném plnění. V prvním případě může soud rozhodnout, že se věcné břemeno za přiměřenou náhradu omezuje nebo zrušuje a v druhém případě může rozhodnout, že se místo věcného plnění bude poskytovat plnění peněžité.

V daném případě by bylo zřejmě možné vyjít v návrhu na zrušení věcného břemene z toho, že se poměry změnily v tom smyslu, že oprávněný věcné břemeno již nepotřebuje (dům neužívá a zřejmě již ani užívat nebude) zatímco vlastník ho potřebuje k řešení tíživé bytové situace sebe nebo své rodiny.

V případě potřeby doporučuji vyhledat advokáta a požádat ho o pomoc s přípravou návrhu.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.