sociální dávky studentům?

Dotaz ze dne 5. 1. 2010 01:25.

Otázka

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda-li jako studentka Vyšší školy bych měla nárok na nějaké dávky, když nejsem živena matkou a otec na mne posílá nepravidelně výživné. Bydlení je tedy hrazeno mým přítelem a veškeré výdaje mi musí hradit on sám, abych vůbec mohla dostudovat. děkuji

Odpověď

Dobrý den, v případě, že zde není žádné zdravotní znevýhodnění či postižení, připadají v úvahu jen dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi.

Dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, sociální příplatek – jsou závislé na výši příjmu rodiny (společně posuzovaných osob). Společně posuzovanými osobami jsou nezaopatřené děti a jejich rodiče (i když dítě nebydlí s rodiči z důvodu vzdělávání v jiném městě, pakliže jsou rodiče rozvedeni, posuzuje se dítě spolu s rodičem, kterému je svěřeno do péče) , ale také druh a družka nebo samo nezaopatřené dítě. Každá osoba může být posuzována jen v rámci jednoho okruhu společně posuzovaných osob. Závisí na tom, co prokážete (žádost o vyloučení matky ze společně posuzovaných osob, jelikož spolu více než 3 měsíce nežijete, vyloučení přítele, jelikož společně nežijete – což z pohledu zákona neznamená bydlet spolu, ale společně uhrazovat náklady na společnou domácnost). Příjmem se zde rozumí nejen příjem ze závislé činnosti či podnikání, ale také výživné, dácky nemocenského č důchodového pojištění, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Více o těchto dávkách naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/2. Orientační výpočet nároku na dávky lze provést na www.vyplata.cz (výpočty).

U dávek pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, okamžitá mimořádná pomoc, se kromě příjmů posuzuje celková majetková a sociální situace (movitý a nemovitý majetek, stavební spoření, prostředky na účtu). Pro příjem a společně posuzované osoby zde platí totéž, co pro dávky státní sociální podpory. Více o těchto dávkách naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/5.

Dále je třeba řešit nehrazené či sporadicky hrazené výživné. Předpokládám, že jste již zletilá a budete jednat sama za sebe. Pakliže otec neuhradí řádně a včas, co mu ukládá rozsudek, pak lze podat návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, či návrh na exekuci. Oba instituty slouží k vymožení přiznaných práv formou srážek ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu, prodejem movitého či nemovitého majetku. V prvním případě však musíte uvést způsob výkonu rozhodnutí a dodat potřebné informace (např. označit plátce mzdy). Nejsou-li Vám tyto údaje známe, lze nejprve požádat soud o součinnost tj. aby předvolala otce k prohlášení o majetku. Na základě takto získaných údajů pak podáte návrh na výkon rozhodnutí. V případě exekuce si exekutor potřebné údaje zjistí sám. Nevýhodou je, že může požadovat zálohu na náklady. Vzory, které by Vám mohly pomoci naleznete např. na http://rodinausoudu.mujblog.info/vzory-pisemnosti/navrh-na-exekuci-pro-vyzivne-srazky-ze-mzdy případně http://www.exol.cz/index.php?template=navrh_rozhodnuti.php. V případě, že otec nebude plnit svou vyživovací povinnost po dobu 4 měsíců, lze podat trestní oznámení. Trestnost tohoto činu zaniká, pokud povinný uhradí dlužnou částku. Otec tedy může uhradit dlužné výživné ve snaze vyhnout se trestu.

Také je tu vyživovací povinnost matky. Pakliže chápu, že matka Vás měla v péči a nejprve plnila svou vyživovací povinnost v rámci společné domácnosti. Nyní ji tímto způsobem neplní a nepřispívá vám finančně, lze podat návrh na výživné pro zletilé dítě (vzor např. na http://www.zbynekmlcoch.cz/info/vzory_pravnich_smluv/zaloba_o_stanoveni_vyzivneho_pro_zletile_dite_vzor_zdarma.html). S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s. Společnou cestou