Přechod nájmu §706 občanský zakoník

Dotaz ze dne 31. 10. 2007 07:30.

Otázka

Dobrý den, mohl bych poprosit o radu ohledně občanského zákoníku §706 ve kterém se uvádí tří letá lhůta vedení a sdílení domácnosti. Od kdy platí tento zákon? Popřípadě zda-li se na mě vztahuje, když jsem přihlášen od 6.10.2004. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

novela Občanského zákoníku, kdy se měnil § 706, je účinná od 31. 3. 2006. Pokud se Váš dotaz týká § 706 odst. 2 první a druhá věta, pak se při přechodu nájmu použije právo platné v den smrti nájemce nebo v den jeho odchodu ze společné domácnosti, tzn. je nutné splnit tříletou lhůtu (k dnešnímu dni, pokud by nyní zemřel nájemce, lhůtu splňujete). Novela Občanského zákoníku pro větu třetí však stanoví následující: „Ustanovení § 706 odst. 2 věta třetí se u nájemních smluv, které byly uzavřeny před účinností tohoto zákona (tedy před 31.3.2006), nevztahuje na osoby, které nájemce přijal do společné domácnosti před účinností tohoto zákona.“ Z toho vyplývá, že vnuci a osoby pečující o společnou domácnost nebo odkázané výživou, kteří žili s nájemcem před 31.3.2006, nemusí mít pro uplatnění přechodu nájmu písemný souhlas pronajímatele s tím, že mohou s nájemcem v bytě bydlet.

Kateřina Čočková Za Občanskou poradnu JM