Zvýšení nájemného po výměně spotřebiče

Dotaz ze dne 18. 11. 2009 10:29.

Otázka

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, nedávno jsme si v bytě nechali vyměnit již nevyhovujicí sporák za nový (tento sporak byl součástí bytu). Vše bylo domlouváno s majiteli kteří i výměnu zajistili. A ted požadují zvýšení nájemného v souvislosti s výměnou sporáku. Je toto v souladu se zákonem ? děkuji

Odpověď

Dobrý den, pokud jde o nájemné za byt, může být zvýšeno jen na základě dohody nájemce a pronajímatele. Jednostranně může pronajímatel zvýšit nájem jen na základě zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného. Takto může zvýšit nájemné jen jedenkrát ročně. Na stránkách http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Kalkulacka-najemneho/Kalkulacka-najemneho-2010 si můžete zjistit, zda je zvýšení podle tohoto zákona pro Váš byt přípustné (zákon stanovuje limity, o kolik se může nájemné zvýšit, pokud by Váš nájem již nyní dosahoval maximální ceny za m2, pak nelze nájemné zvýšit). Pakliže máte v nájemní smlouvě zvlášť stanovenu částku nájmu bytu a nájmu vybavení, je nutné projít smlouvu, zda není nikde stanoveno, jak může pronajímatel nájemné za vybavení bytu zvyšovat. Není-li to uvedeno, pak lze výši nájmu za vybavení bytu měnit jen po vzájemné dohodě. Podle dřívějších předpisů bylo vybavení bytu pronajímáno odděleně od nájmu bytu. Je-li to tento případ, pak dle našeho názoru připadají v úvahu dvě možnosti. Zánikem starého sporáku zaniká nájemní smlouva k tomuto vybavení. Pronajímatel pak nemůže zajistit výměnu bez dohody s nájemcem. K novému spotřebiči lze pak opět uzavřít nájemní smlouvu. Zánikem nájmu nemusí zanikat smlouva o nájmu sporáku. Pronajímatel musí vyměnit daný sporák a smlouva trvá dál. Tuto smlouvu lze také měnit jen po dohodě pronajímatel a nájemce. Lze se s tímto dotazem obrátit na specializovanou organizaci Sdružení obrany nájemníků http://www.son.cz/. S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s. Společnou cestou