jak zrušit trvalé bydliště bývalého manžela

Dotaz ze dne 10. 11. 2009 08:27.

Otázka

dobrý den.prosím o radu jak zrušit trvalé bydliště bývalého manžela.bydlím v obecním bytě a nájemní smlouva je na manžele. od lonska jsme rozvedeni,bývalý muž je ve výkonu trestu za brutální útok vůči mé osobě,čímž ze mě udělal inval.důchodce. více než 4 roky s námi nežije ve společné domáctnosti a na bydlení nijak nepřispívá. v bytě nemá žádné osobní věci. jedná se o cizince a řeší se jeho vyhoštění. na obecní úřad jsem dala žádost o změnu nájemní smlouvy z manželů pouze na mou osobu jako nájemce.dodala jsem kopii rozsudku o rozvodu a zákazu styku s dcerou. Stále se snažím,ale nic se neděje. potřebuji,aby obec jeho trvalé bydliště zrušila.nechci se dočkat exekutora kvůli jeho dluhům. poradte mi prosím co mám udělat,avy obec mé žádosti vahověla.děkuji

Odpověď

Dobrý den, trvalé bydliště lze zrušit v případě, že osoba nemá k danému bytu užívací právo a v daném bytě skutečně nebydlí. Jeli bývalý manžel ve výkonu trestu, druhou podmínku jistě doložíte. Je však zapotřebí splnit také první podmínku. Společný nájem bytu manželů nezaniká samotným rozvodem, musí být nějakým způsobem zrušen. Můžeme uvažovat o tom, že odchodem bývalého manžela došlo k přechodu nájmu (§ 707 ve spojení s § 708 občanského zákoníku). Pakliže jeden z manželů trvale opustí domácnost, stane se jediným nájemcem druhý manžel. Trvalé opuštění domácnosti ale musí být projevem svobodné vůle nájemce, musí jít o jednání vedené úmyslem společnou domácnost zrušit a již ji neobnovit. Pakliže bylo důvodem opuštění domácnosti zatčení, není možné přechod nájmu uplatnit. Pakliže odešel ze svobodné vůle dříve, než došlo k zatčení, pak by bylo možné přechod nájmu uplatnit. V takovém případě obraťte na pronajímatele a požádejte jej, aby upravil Vaši nájemní smlouvu popř. vydal úřední vyjádření pro oddělení evidence obyvatel, že jste jediným nájemcem, že na Vás nájem přešel. Neuzná-li pronajímatel přechod nájmu, můžete se obrátit na soud, aby rozhodl, že nájem přešel jen na Vás. Nejsou-li splněny podmínky k přechodu nájmu, můžete se pokusit s bývalým manželem uzavřít dohodu o tom, že po rozvodu zůstanete jedinou nájemkyní Vy. Vzhledem k okolnostem, které ve svém dotazu uvádíte, zřejmě nebude možné dohody dosáhnout. V takovém případě se lze obrátit na soud, aby rozhodl o zrušení společného nájmu manželů a určil, který z manželů se stane nájemcem. Pakliže jde o cizince, nejde o stejný trvalý pobyt jako u občanů ČR. Není zapsán v evidenci obyvatel. Je veden u cizinecké policie. Není tedy co odhlašovat, jen oznámit cizinecké policii, že daný cizinec již na této adrese nebydlí. Je-li ve výkonu trestu, pak tyto informace cizinecká policie, předkládám, má. Exekutor není nijak omezen jen na prostory, ke kterým má dlužník nájemní smlouvu, kde má hlášeno bydliště apod. Může vstoupit kamkoliv, kde se domnívá, že má povinný své věci. V případě, že by sepisoval či zabavoval Vaše věci a nevěřil Vašemu tvrzení, že vlastníkem těchto věcí jste Vy nikoliv dlužník, bylo by třeba podat návrh na vyškrtnutí ze soupisu. Tento návrh se podává exekutorovi. Je třeba upozornit na to, že dluhy, které vznikly za trvání manželství se stávají součástí společného jmění manželů. Výjimku tvoří jen dluhy, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého a převyšují majetkové poměry manželů. Tyto dluhy nemohou být uspokojeny z Vašeho výlučného majetku, ale věci ve společném jmění manželů mohou pro tyto dluhy být postiženy. Pokud jde o dluhy, které nepřevyšují majetkové poměry manželů, ale převzal je jeden z manželů bez souhlasu druhého, pak jsou sice součástí společného jmění manželů, ale nemohou být vymáhány na Vás. Tedy věřitel pro tyto dluhy nemůže žalovat Vás. Jako v předchozím případě lze pro tyto dluhy postihnout majetek ve společném jmění manželů. Dojde-li věc do exekuce, může se tedy stát, že některé věci exekutor zabaví jelikož půjde o věci z nevypořádaného společného jmění manželů. V případě potřeby svůj dotaz doplňte. S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s Společnou cestou