stanovy společenství vlastníků

Dotaz ze dne 25. 10. 2009 19:18.

Otázka

Dobrý den, před půlrokem jsem si pořídila byt. Nyní se vyskytly různé problémy v době, kdy jsem byt začala obývat. Obrátila jsem se proto na správce nemovitosti, který mi řekl, že ho s tímto nemám obtěžovat a stanovy prý nemá. Prý si je musím sama někde zajistit. Ptala jsem se obyvatelů domu a bylo mi řečeno, že mají pouze stanovy k družstevnímu bytu. Po převodu do osobního vlastnictví žádné stanovy nedostali. Prosím o radu. Vždy když je problém ve stoupačkách, správce argumentuje tím, že je to má chyba, že nemám stanovy. Kde je ale vzít, když nikdo v bytovém domě je nemá. Děkuji Vám za radu. Zůstávám s pozdravem

Odpověď

Dobrý den,

pod pojmem "správce nemovitosti" si lze v praxi představit ledacos. Z hlediska získávání stanov pro Vás není rozhodující kdo je správce nemovitosti, ale kdo je v orgánech společenství vlastníků. Opět můžu pouze hádat, zda-li u Vašeho společenství (jehož jste se při koupi bytu stala členem) je volen výbor, nebo zde figuruje tzv. pověřený vlastník. Správce nemovitosti může být a velmi často je osoba odličná od členů i orgánů společenství.

U menších společenství je běžné, že se najímá externí společnost za účelem správy nemovitosti, jelikož nikdo nemá odborné znalosti, čas ani chuť řešit účtování služeb, havárie v domě atd. Nemohu proto vyloučit, že Váš "správce nemovitosti" nemá vzhledem k uzavřenému smluvnímu vztahu povinost řešit s Vámi "problém ve stoupačkách" či Vám dávat stanovy i když bych považoval za slušnost, aby Vám na Váš dotaz sdělil, kým byl pověřen vedením správy (odkázal na výbor, pověřeného vlastníka či usnesení shromáždění).

Co se týče stanov, tak buď došlo k jejich schválení shromážděním společenství (o čemž by měl existovat notářský zápis, ke kterému jsou stanovy přiloženy) nebo platí vzorové stanovy, které naleznete např. na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=371%2F2004&number2=&name=&text=.

Normální postup by měl vypadat tak, že zjistíte, kdo je funkcionářem společenství (předseda výboru, pověřený vlastník) a tuto osobu požádáte (bude-li třeba písemně) o nahlédnutí do stanov či umožnění pořízení jejich kopie. Pakliže by Vám společenství odmítalo umožnit seznámit se s existujícími stanovami (což zpravidla představuje porušení stanov), je možné domáhat se nahlédnutí soudně. Bude-li Vám odpovězeno, že k přijetí stanov nedošlo, je třeba vycházet ze vzorových stanov.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.