Možnost získání bytu od města

Dotaz ze dne 12. 8. 2009 17:32.

Otázka

V roce 2005 jsme se na nábor města Kolín-kdo se zde přihlásí k trvalému bydlení dostane na osobu 1OOOKč,přihlásili.Byla nám automaticky přidělěna adresa,na kterou máme vystaven i občan.průkaz.Bydlíme však úplně někde jinde v pronájmu.Chtěla bych vědět,zda bychom neměli nárok na přidělení obecního bytu od města Kolín.Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, každá obec si nastavuje podmínky, ze jakých bude poskytovat obecní byty. Obvykle je vyžadován trvalý pobyt v dané obci, některé požadují nejen to, že je má v dané obci trvalý pobyt, ale to že zde skutečně bydlí po určitou dobu. Je obvyklé, že žádosti o obecní byty převyšují nabídku těchto bytů. Obec má proto komisi, která jednotlivé žádosti posuzuje podle určitých kritérií (zdravotní stav, děti, aktuálnost bytové situace apod.). Na stránkách města Kolín jsem nalezla zásady pronájmu, doporučuji je tedy prostudovat. Můžete se také obrátit na pracovníky bytového odboru a zjistit, zda máte možnost o byt žádat a jaké jsou podmínky. Po letmém zhlédnutí dokumentu se domnívám, že Vám nic nebrání o byt požádat, jelikož v první fázi ani není vyžadován trvalý pobyt (každý občan ČR). Trvalý pobyt se pak objevuje jako jedno z kritérií, ke kterým se přihlíží při posuzování žádostí. Za Občanskou poradnu o.s. Společnou cestou Květa Kudová