Vyúčtování služeb

Dotaz ze dne 23. 7. 2009 13:27.

Otázka

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jak je to s poplatky ve vyúčtování služeb. Jedná se o služební byt. V posledním vyúčtování mi byl ve vyúčtování společné elektřiny účtován vlastní odběr elektrické energie + částka za opravu a seřízení časového spínače. Ten samý problém jsem měl i v loňském vyúčtování, kde mi byla stejným způsobem účtována oprava STA. Má pronajímatel částky za opravy společných prostor rozúčtovat mezi ostatní nájemníky? Pokud ano, prosím na základě jakého zákona (či vyhlášky)to je?

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

samozřejmě není důvod k tomu, aby pronajímatel přímo účtoval nájemcům náklady na opravy společných prostor. Opravy společných prostor stejně jako značná část oprav v bytě jdou na náklady pronajímatele (vlastníka). Na druhé straně je ovšem normální, že si pronajímatel tyto náklady započítá do nájmu či do vyúčtování služeb - v okamžiku, kdy se pronajímatel dohaduje na výši nájmu, počítá s tím, že tyto peníze nejsou čistý výnos, ale že z nich bude muset hradit řadu věcí. Obdobně při stanovování poplatků za osvětlení společných prostor musí pronajímatel počítat s tím, že bude třeba hradit nejen spotřebovanou energii, ale rovněž příslušné opravy. V současnosti není žádný obecně platný právní předpis, který by upravoval způsob vyúčtování osvětlení společných prostor. Buď na tyto věci pamatovala nájemní smlouva a pokud ne, tak nezbývá než vyjít z obecných principů smluvního práva (je zřejmé, že si nájemce sjednal nájem včetně zajištění osvětlení společných prostor, přičemž pronajímatel má právo na úhradu spotřebované elektřiny a účelně vynaložených nákladů na údržbu a opravy). K této problematice si můžete přečíst např. vyjádření vedoucího bytové poradny Rady seniorů ČR: http://www.rscr.cz/poradna/jakplatitosvetleni.pdf.

Za Občanskou poradnu o.s. Společnou cestou,

Ondřej Načeradský.