Úhrada nákladů na odstranění havarijního stavu od pronajímatele nájemci

Dotaz ze dne 15. 7. 2009 10:16.

Otázka

Dobrý den, Rád bych se na Vás obrátil s dotazem ohledně náhrady za odstranění havarijního stavu na odpadním potrubí. V odpoledních hodinách došlo v našem bytě (nájemce) k havárii na odpadním potrubí ve stupačkách (majitel bytu je město). Vzhledem k tomu, že situace byla akutní (obsah odpadního potrubí vtékal do bytu) byla zavolána rychlá instalaterská služba, která závadu odstranila za nemalou částku. Chtěl bych se zeptat zda je možné nárokovat odstranění závady na vlastníkovi nemovitosti potažmo bytu? Ze zákona, kde jsou uvedeny práva nájemce je napsáno, že závady tohoto charakteru má provádět pronajímatel ovšem po upozornění nájemcem. Vzhledem k ohrožení zničení vybavení bytu jsme se rozhodli situaci pochopitelně řešit ihned. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

správně jste si zjistil, že správný postup v případě takovýchto závad v bytě je jejich bezodkladné nahlášení pronajímateli, přičemž odstranění závad bránících v řádném užívání bytu nájemníkem je přípustné až poté, co pronajímatel přes upozornění nájemce vady včas neodstraní. Ve Vaší situaci je otázkou, nakolik zde byla možnost kontaktovat pronajímatele a zda by pronajímatel byl schopen zajistit včasný havarijní servis. Pakliže např. máte od pronajímatele k dispozici telefonní kontakt na správcovskou společnost, kam bylo možné v danou dobu zavolat, bylo na místě jí kontaktovat a nahlásit havárii. Pakliže by Vám bylo správcovskou společností sděleno, že není v jejich silách zajistit opravu v termínu, který odpovídal naléhavosti havárie (či ji nebylo možné kontaktovat), měl jste možnost přistoupit ke krokům k odvrácení hrozící škody dle ustanovení §§ 417 až 419 občanského zákoníku. V takovémto případě Vám vzniká nárok jak na náklady účelně vynaložené na odvracení škody (předpokládám, že hrozila vyšší škoda než jaké byly náklady na odstranění závady) tak na náhradu případné škody.

Doporučuji prostudovat nájemní smlouvu, zda-li pro případy havárií není stanoven zvláštní postup.

Praktické doporučení: slušně požádejte pronajímatele o proplacení opravy s odůvodněním, že šlo o akutní záležitost, kterou nebylo možné řešit "standardním" postupem. Pakliže bude pronajímatel argumentovat, že jste ho měl možnost kontaktovat a že by k Vám neprodleně poslal vlastního (levnějšího) havarijního technika, tak se situace komplikuje a v případě nemožnosti vyvrátit tyto argumenty lze navrhnout dohodu o alespoň částečném proplacení Vašeho účtu (co do výše nákladů, které jste ušetřil pronajímateli).

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.