výměny vodoměrů

Dotaz ze dne 19. 5. 2009 16:03.

Otázka

Chtěl bych vědět, který zákon říká,že výměnu vodoměru (cejchování) hradí nájemník pouze do výše 300,-Kč. Děkuji za odpověď,J.Lev

Odpověď

Dobrý den, problematiku úhrad oprav v bytě upravuje § 687 zákona číslo 40/1963 Sb., občanský zákoník a § 5 nařízení vlády číslo 258/1995 Sb. (naleznete např. na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=258%2F1995&number2=&name=&text=). Podle nařízení hradí nájemce opravy vyjmenované v § 5 odst. 2 a 3, a dále podle odst. 5 opravy, které nespadají pod odstavce 2 a 3 a jejichž náklady nepřevyšují 300 Kč. Je tedy nutno posoudit, zda výměna vodoměrů spadá pod odst. 2 nebo 3 a nájemce jej tedy hradí bez ohledu na výši ceny nebo spadá pod odst. 5 nájemce je hradí jen v případě, že náklady na opravu nepřesáhnou 300 Kč. Podle odst. 2 písm. f) nájemce hradí opravy měřičů tepla a teplé vody. Do této skupiny se zahrnují také náklady na přecejchování podružných bytových vodoměrů na teplou a studenou vodu, které se provádějí vždy po 4 letech. Přecejchování podružného bytového vodoměru na studenou vodu se považuje za drobnou opravu podle §5 odst. 5 a tedy jí nájemce hradí jen pokud nepřesáhne 300 Kč. Za Občanskou poradnu Jižní Město