Může nás město připravit o byt

Dotaz ze dne 4. 5. 2009 19:04.

Otázka

Dobrý den chtěla jsem se zeptat. Jsem vlastníkem bytu 1+1, ve kterém bydlí moje maminka. S přítelem bydlíme ve státním bytě, který by měl jít v následujících dvou letech do odkupu. Na podzim se chceme vzít a někdo mi řekl, že pokud manželka/manžel vlastní byt a současně bydlí s partnerem v jiném státním bytě, tak by nám město mohlo tento státní byt vzít. Je to pravda? Existuje nejaký způsob jak to vyresit? Nemam v umyslu nastehovat se s budoucím manželem a časem i s dětma do 1+1 k mojí mamince. Predem vam dekuji za odpoved.

Odpověď

Dobrý den,

Vámi zmiňovaná osoba zřejmě měla na mysli ustanovení § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení může pronajímatel vypovědět nájem bytu (bez nutnosti předchozího přivolení soudu), má-li nájemce dva nebo více bytů. Zde si je třeba uvědomit, že se toto nevztahuje na případy, kdy po nájemci nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt.

Dle současné judikatury se pod "má dva a více bytů" podřazuje i situace, kdy jde o společný nájem bytu manželů a jeden z manželů je vlastníkem dalšího bytu. Soudní judikatura je ustálená ohledně toho, že o spravedlivý důvod užívání více bytů jde v případě, kdy jeden byt vzhledem ke své velikosti a vybavenosti není schopen uspokojit bytové potřeby nájemníkovi rodiny a dále v případech, kdy si nájemce drží dva byty vzhledem k tomu, že koná práci v jiné obci, než kde žije jeho rodina a není reálné každodenně dojíždět (rodina žije v bytě A, kam nájemce jezdí jen na víkendy, jinak bydlí v bytě B v obci, kde přes všední dny pracuje).

Z procesního hlediska je na nájemci, aby soudu doložil důvody, proč po něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt. Ve Vaší věci by si tedy soud musel zodpovědět na otázku, zda-li by Vaše přestěhování do předmětného bytu 1+1 představovalo adekvátní uspokojení Vašich bytových potřeb. Samozřejmě nelze nikdy na 100 % odhadnout, co kdy který soud bude považovat za spravedlivé či adekvátní, ale osobně myslím, že v daném případě není nutné propadat panice. (Něco jiného by samozřejmě bylo, pokud byste bydlela za "obecní" nájemné, zatímco byste vydělávala pronájmem pro Vaše potřeby dostačujícího bytu.)

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.