Jak zrušit trvalý pobyt přítele

Dotaz ze dne 26. 4. 2009 00:19.

Otázka

Dobrý den, vlastním rodinný domek. Před rokem se ke mě trvale přihlásil (s mým souhlasem) přítel, který se mnou stále žije ve společné domácnosti. Přestali jsme si rozumět, chci proto vztah ukončit a jeho trvalé bydliště u mě zrušit. On se však odmítá odstěhovat. Prosím o radu, jak mám postupovat, abych dosáhla zrušení jeho trvalého pobytu? Předem děkuji

Odpověď

Dobrý den, trvalé bydliště nemůžete příteli odhlásit dříve než opustí Váš domek. Podmínkou pro odhlášení trvalého bydliště je, že daná osoba nemá k nemovitosti žádné právo (nájemní smlouva, vlastnictví) a v nemovitosti skutečně nebydlí. Nejprve je tedy třeba přimět přítele odejít. Přítel u Vás bydlí jen na základě Vašeho souhlasu (předpokládám, že nemáte uzavřenou nájemní smlouvu), pokud tento souhlas odvoláte – vyzvete přítele, nejlépe doporučeným dopisem, aby Váš dům opustil. Je dobré mu k tomuto dát přiměřenou lhůtu, často používaná je lhůta 15 dní. Pokud se ve Vámi uvedené lhůtě nevystěhuje, pak je třeba podat k soudu návrh na vyklizení bytu. Vzor takového návrhu naleznete např. na http://vzorysmluv.planetka.cz/. Poté můžete zažádat o zrušení trvalého bydliště na městském úřadě – odbor evidence obyvatel. Údaj o trvalém pobytu je jen evidenční údaj, nevyplývá z něj žádné právo k dané nemovitosti. Za Občanskou poradnu Jižní Město, Květa Kudová