černý nájemník

Dotaz ze dne 2. 4. 2009 08:44.

Otázka

Dobrý den, jak zjistím zda na mém trvalém bydlišti není přihlášena ještě jiná osoba, kterou neznám. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

dle zákona o evidenci obyvatel má vlastník nemovitosti právo písemně požádat o sdělení jména, přijmení a data narození občana či občanů, kteří mají v předmětné nemovitosti trvalý pobyt. Jste-li vlastníkem dotčené nemovitosti, nic Vám nebrání, abyste na evidenci obyvatel (příslušný obecní úřad) požádal o sdělení těchto informací (vlastnictví bude třeba doložit výpisem z katastru). Pokud by Vám šlo rovněž o údaj z evidence cizinců, je třeba obdobně požádat o sdělení informací Ministerstvo vnitra. Nejste-li vlastníkem dotčené nemovitosti, je se třeba na zjištění těchto informací domluvit s vlastníkem (např. Vám může vystavit plnou moc k zjištění těchto informací).

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.