dodatkek k nájemní smlouvé

Dotaz ze dne 26. 8. 2007 21:53.

Otázka

Dobrý den, mám dotaz - od svého zaměstnavatele mám v nájmu služební byt, na který mám uzavřenou nájemní smlouvu, její nedílnou součástí je evidenční list. Při každé změně - zěmna počtu osob, nové bvybavení - sporák - mi vystavují nový evidenční list, což je v pořádku, ale současně s tím vystavují i dodatek k nájemní smlouvě, Toto mi připadý zbytečně složité, navís, než se ke mě dostane dodatek s evidenčním listem, uplyne poměrně dlouhá doba a já tak hradím změnu nájemného nebo poplatků za služby s poměrně velkým zpožděním. Je nutné vypracovávat při každé změně i dodatek ?? nestačí pouze evidenční list, když je nedílnou součástí nájemní smlouvy?? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

k uzavření smlouvy je nezbytný souhlas obou stran, stejně tak musí obě strany souhlasit se změnou smlouvy a tudíž i její nedílné části - evidenčního listu, pokud jejich souhlas není dán "předem" (např. je ve smlouvě stanoveno, za jakých okolností má pronajímatel právo zvýšit jednostranně nájem), nebo neplyne přímo ze zákona (např. pronajímatel nemůže bránit, abyste do bytu nenastěhoval svoji partnerku atd.). Evidenční list není nezbytnou součástí nájemní smlouvy, není neobvyklé, že jsou ve smlouvě samotné uvedeny jen nezbytné údaje, přičemž evidenční list následně vystavuje pronajímatel podle aktuálního stavu s tím, že dodatek k nájemní smlouvě se uzavírá pouze v případě, pokud dochází ke změně základních nezbytných údajů uváděných v nájemní smlouvě. V situaci, kdy se stane evidenční list nedílnou součástí smlouvy, může nastat stav, kdy se fakticky změní evidované údaje, ale pronajímatel není oprávněn vystavit nový evidenční list, aniž by o tom byla uzavřena s nájemcem dohoda. V praxi se pro zjednodušení často uvádí, že ke změně evidenčního listu postačuje, aby nový evidenční list nájemce podepsal, takže pronajímatel v případě změn evidovaných údajů zašle nájemci dvě kopie evidenčního listu s tím, že si nájemce jednu kopii ponechá a druhou podepíše a zašle zpět pronajímateli. Z právního pohledu takto dojde k uzavření dohody o změně nedílné součásti smlouvy a není nutné vyhotovovat zvláštní listinu.

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.