Zrušení trvalého pobytu a co s dluhy v rodině

Dotaz ze dne 25. 2. 2009 21:35.

Otázka

Dobrý den,momentálně se nacházíme v nepříjemné situaci.Naše dcera nám v poslední době dělá nemalé problémy.Plnoletosti už dosáhla minulého roku,studium ukončila,a pracuje na brigádách.Máme podezření,že není dosud nahlášená na pracovním úřadě,ale nechtěli nám to sdělit.Momentálně přebývá v podnájmu,ale trvalé bydliště má hlášené stále u nás.Mezi námi jsou komplikované vztahy a neochota komunikovat z její strany.Před pár dny nám na naši adresu přišlo doporučené psaní.Důvodem bylo to,že dcera nezaplatila i přes opakované upomínky částku,kterou dluží za elektřinu za měsíc červenec.Máme obavy,že tento dluh není jediným.Rozhodli jsme se,že její trvalý pobyt,který má u nás hlášený,zrušíme.Chtěli jsme se zeptat,co je k tomu potřeba,kam to máme jít řešit,apod.A co se týče jejího dluhu,zda jsme povinni,nuceni,ho splatit my.A jestli případné další pohledávky,nedej bože,exekuce,se může vymáhat na nás-rodičích.Předem děkuji za radu.

Odpověď

Dobrý den,

zletilostí se stala Vaše dcera plně odpovědná za své závazky, proto za dluhy odpovídá ona a ona je povinna je splatit. Správně ale svou otázkou vznášíte obavy, že byste je měli povinnost zaplatit Vy - v případě výkonu rozhodnutí nebo exekuce může exekutor navštívit byt, kde se domnívá, že dcera bydlí nebo že má své věci. V praxi to nejčastěji znamená, že navštíví místo trvalého bydliště a "zabaví movité věci ať jsou kohokoli. Tedy i Vaše. Na vlastníkovi je potom ponecháno vymáhání vrácení věcí soudně. Tomuto kroku se nedá bohužel stoprocentně zabránit, ale zrušením údaje o trvalém bydlišti se zvýší šance. Proto doporučuji zajít na Váš příslušný obecní úřad, nejčastěji oddělení evidence obyvatel, a zde písemně požádat o zrušení údaje o trvalém bydlišti Vaší dcery. K tomu musíte doložit Váš právní vztah k bytu nebo domu (vlastnictví výpisem z katastru nemovitostí, nájemní poměr nájemní smlouvou), dále je třeba písemně prohlásit, že již v bytě nemá právo bydlet (že jste odvolali Váš souhlas s tím, aby v bytě bydlela), a dále předložit nějaký důkaz o tom, že dcera v bytě/domě již nebydlí (čestné prohlášení dcery, Vás, sousedů apod.). Úřad nemusí důkaz přijmout a může požadovat soudní rozhodnutí. Zde pak nezbývá než podat k soudu žalobu na vyklizení a poté rozhodnutí donést na úřad (toto soudní řízení nebývá náročné, je nutné doložit, že dcera v bytě nebydlí a že nemá již v bytě právo bydlet).

V případě, že k Vám bude doručen dopis pro dceru od soudu nebo od exekutora, doporučuji vrátit dopis s tím, že dcera zde již nebydlí, popř. přímo exekutorovi napsat dopis s touto informací, vč. toho, že zde nemá žádné věci. Je nutné, aby soud i exekutor měli písemně dáno, že dcera se v bytě již nezdržuje. Na závěr ještě upozornění - pokud dcera nestuduje a není v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti, a není vedena na úřadu práce, je povinna s největší pravděpodobností si hradit zdravotní pojištění. Samozřejmě Vy k jejímu pojištění nemáte žádnou povinnost, ale uvádím to jen pro informaci.

V případě dalších informací Vám je rádi poskytneme.

Za Občanskou poradnu JM Kateřina Čočková