Promlčení dlužné částky - vztahuje se i na pojistné a penále pojišťovnám?

Dotaz ze dne 3. 12. 2008 09:09.

Otázka

Manžel měl v roce 1999 uzavřenou životní pojistku, kterou čtvrtletně splácel. V polovině roku mu nebyla zaslána složenka k úhradě a splátku tehdy nezaplatil. Koncem roku mu bez upozornění a upomínky pojišťovna smlouvu vypověděla a žádala úhradu částky za období od nezaplacení do ukončení pojistky v prosinci 1999. Manžel se vůči tomuto postupu ohradil a částku nezaplatil.

1.12. 2008 mu byla zaslána žádost o uhrazení dlužné částky z roku 1999 + penále firmou vymáhající dluhy.

Je skutečně povinen dluh a penále po takové době uhradit? Prosím o Vaši radu. M.Poppová

Odpověď

Dobrý den,

pohledávky vzniklé v roce 1999 budou již zřejmě promlčené. Bude se na ně vztahovat obecná tříletá promlčecí lhůta, která běží ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, tj. vždy první den následující po splatnosti pohledávky, kterou Váš manžel nezaplatil. Z Vašich informací vyplývá, že všechny pohledávky z pojistné smlouvy jsou z roku 1999. Pokud od té doby nebyl nárok z pohledávek uplatňován u soudu, pak ke konci roku 2002 by již všechny pohledávky měly být promlčeny.

Manžel tedy nemusí dluh ani penále platit s odůvodněním, že dluh je promlčen. Promlčení však neznamená, že by dluh zanikl. Pojišťovna nebo vymáhací společnost mohou i nyní pohledávku uplatnit u soudu, přičemž jejich žaloba bude úspěšná, pokud manžel u soudu neuplatní námitku promlčení. Proto pokud nyní bude manžel namítat promlčení vymáhací společnosti, nemá z právního hlediska taková námitka význam a věc se může dostat k soudu, kde teprve bude námitka promlčení rozhodující.

Za Občanskou poradnu Jižní Město

Petra Lomozová a Ondřej Načeradský