Má na to exekutor právo?

Dotaz ze dne 3. 10. 2008 14:23.

Otázka

Dobrý den, před třemi dny u nás zaklepali exekutoři z Přerova kvůli otci, který má dluh 120 tisíc. Otec u nás jen přespává, celé roky bydlel jinde, ale trvalý pobyt má u nás doma. Na placení se vykašlal, nikde nepracuje, nemá žádné příjmy, takže nemá z čeho platit. Rodiče jsou asi dva týdny rozvedení. Chci se zeptat, jestli se otcovy dluhy vztahují na mou matku z doby, kdy ještě byli manželé a zda má rozvod na to nějaký vliv, aby matka nemusela platit za něj. Chtěli zálohu 30 tisíc, ale tolik jsme neměli, proto si vzali televizi, která je v mém vlastnictví a odvezli ji. Dále nám oblepili PC sestavu, pračku, ledničku a drobou elektroniku. Otci nepatří nic, ani gauč na kterém spí, ten je také můj. Řekla jsem jim, že televize a PC je moje a zbytek od matky, že to můžeme podložit, je to ale nezajímalo. Chovali se povýšeně, chodili zde v botách a bylo jim jedno co jim říkám. Navíc jsem ve čtvrtém měsíci těhotenství, z exekutorů jsem se málem složila, bylo mi zle, ale tenhle fakt úplně přehlíželi a řekli mi, že do porodu mám čas, že si vše koupím znova. Ale já nemám peníze ani na to, abych zaplatila vylučovací žalobu. Navíc mám měsíční splátky přes 5 tisíc. Dále se chci zeptat, jestli můžou obestavit můj účet, když jsou rodiče rozvedení a když sepsali náš majetek, jesli mám povinnost něco platit, a pokud mi obestaví účet, zda mají tímto právo mně zadlužit u těch, kterým splácím PC a půjčku. Otec se zadlužil, když bydlel u jiné ženy a u nás nebyl celých sedm let, jen tu měl trvalý pobyt a byt byl stále jeho. Už rok je byt psaný na matku. Poraďte mi, prosím, co mám dělat a jak se vyhnout placení něčeho co není moje vina. Musím pak živit dítě a s exekutorem v penězích to nepůjde. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

z Vašeho dotazu to není přímo zřejmé, ale předpokládám, že nařízení exekuce směřuje pouze proti Vašemu otci. V exekuci má totiž zásadní význam, kdo je veden jako povinný - například i v případě, kdy by za zaplacení dluhu byli právně odpovědní oba Vaši rodiče, je možné exekuci vést pouze vůči tomu, kdo je jako povinný uveden v usnesení o nařízení exekuce. Budeme dále vycházet z toho, že jde o exekuci, u které je jako povinný veden pouze Váš otec.

Jde-li o exekuci proti Vašemu otci, je možné exekuci vést na otcův majetek a na majetek, který je součástí dosud nevypořádaného společného jmění manželů. Není možné vést exekuci proti manželce či bývalé manželce (co do jejího osobního majetku). Potomci pak za dluhy svých rodičů již vůbec neodpovídají, pokud odpovědnost nepřevzali na základě smlouvy či v důsledku dědického řízení (neodmítli zadlužené dědictví).

Problém při exekuci představují movité věci. Zatímco u nemovitostí a pohledávek lze vysledovat, kdo je vlastníkem/oprávněným, movité věci až na výjimky nejsou vedeny v oficiálních evidencích, z kterých by bylo možné zjistit, kdo je jejich vlastníkem. Exekutoři mají proto právo vstoupit do prostor užívaných povinným - přesněji řečeno do prostor, kterou jsou dle jejich názoru užívané povinným a vést zde exekuci proti movitým věcem povinného - přesněji proti věcem, které jsou dle jejich domněnky vlastnictvím povinného. Exekutoři nejsou oprávněni pravomocně rozhodnout, zda-li "polepená" věc je či není vlastnictvím povinného. Postupují podle svých domněnek s tím, že každý kdo by s pravdivostí jejich domněnek nesouhlasil, má možnost podat tzv. vylučovací žalobu, neboli se obrátit na soud s tím, že dotčená věc není ve vlastnictví povinného (a tudíž nemůže být předmětem exekuce).

V situaci, kdy u Vás otec přespává, nelze dost dobře namítat, že by se exekutoři zmýlili ohledně toho, že jsou dotčené prostory užívány povinným. Pokud jde o vlastnictvím ke konkrétním věcem, obávám se, že z právního hlediska není jiná obrana, než podat Vámi zmíněnou vylučovací žalobu. Nemáte-li prostředky na zaplacení soudního poplatku, je možné požádat soud o osvobození od soudních poplatků.

Ohledně blokace Vašeho bankovního účtu nemusíte mít přílišné obavy. Ze smluv mezi Vámi a bankou je naprosto zřejmé, kdo je osobou oprávněnou k prostředkům na tomto účtu. Případná blokace tohoto účtu exekutorem by byla příliš očividným překročením zákonných zmocnění a lze předpokládat, že exekutor něco takového nebude zkoušet.

Co v praxi exekutoři někdy zkoušejí, je exekuce na účet manželky povinného. Podle současné judikatury jde sice rovněž o nepřípustný postup, nicméně je to z právního hlediska již poněkud složitější otázka a tak exekutor může spíše počítat s tím, že mu takovýto pokus "o změnu výkladové praxe" projde.

V případě potřeby své otázky doplňte nebo upřesněte.

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.

Souhlasím se vším