Mobiliarni exekuce

Dotaz ze dne 22. 10. 2021 21:41.

Otázka

Dobrý den,

Přítelkyně je již rok v insolvenci. Začali jsme sdílet společnou domácnost. Kontaktoval mě exekutor, kvůli mému dluhu s tím že na společné adrese provede mobiliární exekuci. Můj dotaz zní,zda může exekutor, kvůli mým dluhům zabavit majetek přítelkyni, která je ale již v insolvenci a tu řádně dodržuje a splácí. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

exekutor může v exekuci postihnout pouze majetek dlužníka. Pokud dochází k tzv. mobiliární exekuci, pak se může stát, že exekutor sepíše a případně odveze i majetek jiné osoby, která s exekucí nemá nic společného. To by mohlo nastat i ve Vašem případě a s insolvencí přítelkyně by to nemělo nic společného.

Exekutor v bytě nebo jiném prostoru, kde dochází k exekuci prodejem movitých věcí, nemůže vědět, komu věc patří, pokud to není na místě ihned prokázáno (například doložením faktury). Skutečný vlastník má pak možnost podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu postiženého majetku - návrh se podává do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel (vlastník věci) o soupisu dozvěděl, a dále je třeba své vlastnictví prokázat (nejlépe fakturou s uvedeným jménem, účtenka sama o sobě nestačí, dále fotografiemi, úředními listinami, svědectvím druhých osob atd.). Nevyhoví-li exekutor návrhu na vyškrtnutí, pak má vlastník možnost podat do 30 dnů k soudu žalobu na vyloučení věci z exekuce. Jako mezikrok je možné obrátit se na věřitele pohledávky a požádat jej, aby exekutorovi sdělil, že souhlasí s vyloučením věci z exekuce.

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková

Občanská poradna Společnou cestou

Souhlasím se vším