Manželství a exekuce

Dotaz ze dne 20. 5. 2021 11:25.

Otázka

Dobrý den,

mám dotaz. Přítelkyně je v insolvenci, já bohužel z dob mládí mám několikero exekucí.

Můj dotaz zní, protože plánujeme svatbu, jakým způsobem lze mou nastávající manželku uchránit v rámci možností před mými dluhy? Jedna notářka mi doporučila sepsat před manželstvím "předmanželskou smlouvu", která se poté zapíše do nějakých listin. A tím pádem by měl být majetek budoucí manželky uchráněn.

Na stránkách exekutorského úřadu jsem zase pro změnu četl, že ani předmanželská smlouva nebrání tomu,aby exekutor mohl požadovat například srážky z její mzdy,blokaci účtu atd,atd.

Přítelkyně doteď pravidelně a včas svou insolvenci splácí a já bych ji svatbou nerad zatáhl do svých dluhů, které vznikly dávno před tím, než jsme se poznali,a tedy dávno před tím než uzavřeme manželství.

Můžete mi nějak poradit nebo tedy odpovědět?

Odpověď

Dobrý den,

pokud jde o dluhy, měla by vás navzájem předmanželská smlouva chránit. Záleží samozřejmě, jak bude sepsaná. Pakliže z ní bude vyplývat, že společné jmění "nevznikne" (bude nastaven režim odděleného jmění), není možné, aby exekutoři kvůli Vašim dluhům postihli manželku.

Exekutor pro dluhy jednoho z manželů vzniklých před manželstvím může postihnout pouze výlučný majetek dlužícího manžela a majetek ve společném jmění manželů, avšak jen v podílu připadajícím na dlužícího manžela. Může tak prodat společný automobil (a polovinu výtěžku vyplatit manželce), může postihnout bankovní účet manželky co do poloviny uložených finančních prostředků. Pakliže smluvně před vznikem manželství vznik SJM znemožníte, nebudou moci exekutoři postihnout majetek, který by jinak do SJM patřil.

Předmanželskou smlouvu je nutné sepsat u notáře a (jak správně píšete) nechat ji zapsat do Seznamu listin o majetkovém manželském režimu.

Vzhledem k tomu, v jaké situaci se Vy i Vaše přítelkyně nacházíte, je ale potřeba zmínit ještě jednu věc, a to je výše srážek do oddlužení a do exekuce.

Vaše přítelkyně je v oddlužení a byla ji soudem (na základě zákona) stanovena tzv. nezabavitelná částka, zbytek jejího příjmu odchází insolvenčnímu správci. V případě, že se slečna vdá, dojde k přepočtu nezabavitelné částky: vzhledem k tomu, že přibude vyživovaná osoba (manžel), nezabavitelná částka se zvýší a "odvod" do oddlužení se sníží. Je otázkou, zda to Vaší přítelkyni neztíží splnění podmínek oddlužení (např. splnění požadovaných 30% u starých oddlužení) - doporučuji zkonzultovat s insolvenčním správcem.

Ve Vašem případě (kdy mátě exekuci) by sňatkem také došlo k přepočtu nezabavitelné částky (obdobně jako u slečny). A v podstatě se stejnými důsledky. Vám by z výplaty (či jiného příjmu) zůstalo více peněz a méně peněz by pak šlo exekutorům.

Jen pro jistotu doplním, že stejný důsledek má narození dítěte - je to pro rodiče/dlužníka další vyživovaná osoba, která zvyšuje nezabavitelnou částku a tím pádem se snižuje částka poskytnutá do oddlužení (nebo exekutorovi).

Nevím, jak velkou část oddlužení má přítelkyně ještě před sebou. Je možné samozřejmě i svatbu prozatím odložit, než si Vy i slečna svoje finanční záležitosti urovnáte.

V dotaze zmiňujete názor na předmanželské smlouvy uvedený na stránkách exekutorského úřadu. K tomu mohu dodat snad jen to, že svého času se polemizovalo s účinností předmanželské smlouvy vůči věřitelům, neboť smlouva upravující manželské majetkové právo nesmí být na úkor třetích osob, ledaže by s tím souhlasili. Právní názory se kloní k tomu, že u předmanželských smluv nelze tvrdit, že by byla dotčena práva věřitelů, neboť uzavřením předmanželské smlouvy nedochází ke zmenšení práv věřitelů (bude totiž platit stávající stav).

Dále doporučuji sledovat novely insolvenčního zákona (pravděpodobně od července tohoto toku by měla platit tříletá varianta oddlužení pro všechny dlužníky) a exekučního řádu a občanského soudního řádu (které by měly mít pozitivní dopad na ochranu manžela povinného).

S pozdravem

Markéta Vávrová

Občanská poradna Společnou cestou

Souhlasím se vším