Podání informací o tom, co se děje s přítelkyní po její smrti.

Dotaz ze dne 1. 12. 2020 14:05.

Otázka

Dobrý den,

s přítelem žiji 18 let. Nejsme manželé, jsem osoba omezená na svých právech, mám opatrovníka a opatrovník o vztahu s mým přítelem roky ví. Nemám děti, rodiče žijí, ale roky o mě nejeví péči, celou dobu se o mě přítel stará, pomáhá mi. Opatrovník mi šetří na pohřeb. S přítelem jsem domluvená, že chci rozloučení v pohřebním ústavu s přítomností veřejnosti. Má přítel právo na informace, co se děje s mým tělem po mé smrti? Má přítel právo na výsledek pitvy, pokud bude nařízená? Může přítel vyřídit pohřeb s pomocí našetřených peněz u opatrovníka? Kdo by měl, kromě Vás, příteli odpovědět na výše uvedené otázky, na koho by se měl, po mé smrti obrátit?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz jsem hledala v právní úpravě zákona o zdravotních službách (z č. 372/2011 Sb.), zákona o pohřebnictví (z č. 256/2001 Sb.) a občanského zákoníku (z č. 89/2012 Sb.).

Ve svém dotazu se ptáte, zda má přítel právo na informace, co se bude dít s vaším tělem po smrti a zda má právo na sdělení výsledku pitvy, bude-li nařízená?

V právní úpravě zákona o zdravotních službách můžeme najít v § 33, odst. 4 cituji: "Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie."

A dále v § 86 odst. 1 cituji: "Lékař provádějící prohlídku těla zemřelého, určí, zda bude provedena patologicko-anatomická nebo zdravotní pitva podle tohoto zákona. O úmrtí nebo nálezu těla zemřelého informuje osobu blízkou zemřelému, je-li mu tato osoba známa; součástí informace je sdělení o určení provedení pitvy a identifikační údaje poskytovatele, který pitvu provede. V případech, kdy neurčí provedení pitvy, předá zprávu o úmrtí registrujícímu poskytovateli v oboru všeobecného praktického lékařství."

To znamená, že právo na sdělení informací o Vašem těle po Vaší smrti a o výsledku případné pitvy, Váš přítel právo má, jelikož je osobou blízkou.

Dále se ptáte, zda může přítel vyřídit pohřeb s pomocí našetřených peněz u opatrovníka?

Je důležité vědět, že náklady pohřbu a opatření pohřebiště se hradí z pozůstalosti.

To znamená, že pokud nejste omezena v pořizování závěti, dědické smlouvy (§ 1582 občanského zákoníku), tak je možné formou dědické smlouvy uzavřít smlouvu i se závazkem na uspořádání pohřbu. Pokud omezena v tomto ohledu jste, můžete podle občanského zákoníku pořizovat jen formou veřejné listiny (§ 1528).

Doporučila bych Vám proto, sepsat u notáře Vaši vůli o tom, jak si přejete, aby vypadal Váš pohřeb a také, že Váš přítel bude vypravitelem pohřbu.

Níže Vám zasílám odkaz na internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj, které vydalo příručku, ve které jsou uvedeny informace pro pozůstalé:

https://www.mmr.cz/getmedia/94318723-7f56-4762-9e74-c3dfc81170fd/Zakladni-informace-pro-pozustale.pdf.aspx

Co se týče toho, kam by se měl Váš přítel obrátit po Vaší smrti?

Doporučila bych Vám, aby se obrátil jednak na Vašeho praktického lékaře a také na notáře, který bude vyřizovat Vaši pozůstalost.

Pokud budete potřebovat další informace, můžete se na nás obrátit telefonickou nebo elektronickou cestou.

S pozdravem

Jindřiška B. Mattasová

Občanská poradna Společnou cestou

Souhlasím se vším