Exekuce dlužné i běžné výživné

Dotaz ze dne 26. 9. 2020 11:51.

Otázka

Dobrý den, přítel dluzil sve ex za alimenty, ona to začala řešit pres vasevyzivne.cz tudíž to dostal exekutor, exekuce byla pro běžné i dlužné výživné, dluh na výživném své ex uhradil, ale presto když mu prisla exekuce na plat, tak mu tam stále nabiha to vyzivne, ikdyz pravidelně plati své ex alimenty, jde to nějak zrušit, aby mu to stale nenabihalo? Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

pro odpověď na Váš dotaz jsem se dívala do právní úpravy občanského soudního řádu (z č. 99/1963 Sb.) a exekučního řádu (z č. 120/2001 Sb.).

Z Vašeho dotazu usuzuji, že přítelova bývalá partnerka podala návrh na nařízení exekuce pro běžné i dlužné výživné u nezletilého.

Píšete, že přítel dluh na výživném (myšleno běžné i dlužné výživné) uhradil a nyní již bývalé přítelkyni běžné výživné pravidelně platí.

Ptáte se, zda je možné zrušit tuto exekuci na přítelův plat?

Odpověď na Váš dotaz, můžeme najít v právní úpravě občanského soudního řádu v § 260 cituji: "na návrh povinného může soud zastavit nařízený výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, jestliže jsou srážky prováděny již jen pro běžné výživné a lze předpokládat, že povinný vzhledem ke svému chování i poměru k práci bude výživné plnit dále dobrovolně."

To znamená, že by Váš přítel mohl podat návrh na zastavení exekuce, ve kterém by vysvětlil, že v rámci exekuce již uhradil veškeré dlužné výživné a nyní pravidelně platí již jen běžné výživné, které hodlá platit řádně a včas neboť má stálou práci a pravidelný příjem.

Návrh se podává u exekutora, který vedl exekuci a bylo by dobré, ověřit si, že byly uhrazeny náklady a odměna exekutora.

Pokud budete potřebovat další informace, můžete se na nás obrátit telefonicky nebo elektronickou cestou.

S pozdravem

Jindřiška B. Mattasová

Občanská poradna Společnou cestou

Souhlasím se vším