Zánik zástavního práva smluvního

Dotaz ze dne 24. 1. 2020 16:34.

Otázka

Dobrý den. uvažuji o koupi nemovitosti v nedobrovolné exekuční dražbě a nikde se mi nepodařilo dohledat, jestli při vydražení nemovitosti zanikne zástavní právo i v případě, že dluhy majitele včetně hypotéky výrazně převyšují vydraženou částku anebo některé dluhy majitele mohou být převedeny na mě jakožto na kupujícího? Děkuji Vám za odpověď

Odpověď

Jindřiška

Dobrý den,

pro odpověď na Vaši otázku jsem se dívala do právní úpravy občanského soudního řádu (Z č. 99/1963 Sb.), ve kterém se píše v § 337h, že dnem právní moci rozvrhového usnesení zanikají zástavní práva váznoucí na nemovité věci, kromě věcného břemene bydlení a výměnku, jehož součástí je právo bydlení nebo nájem bytu, neuvedený v dražební vyhlášce nebo neoznámený soudem po zahájení dražebního jednání (§ 336l odst. 4). Po právní moci rozvrhového usnesení soud vyrozumí příslušný katastrální úřad, vydražitele nebo předražitele o tom, která zástavní práva váznoucí na nemovité věci zanikla a která působí proti vydražiteli.

Pro podrobnější informace doporučujeme obrátit se na právníka zabývajícího se problematikou nemovitostí, případně na exekutorský úřad, neboť toto již nespadá do sociálního poradenství.

S pozdravem

Jindřiška B. Mattasová

Občanská poradna Společnou cestou

Souhlasím se vším