Srážky že mzdy

Dotaz ze dne 11. 6. 2019 12:08.

Otázka

Dobrý den chci se zeptat, zda po zaplacení exekuce ještě před nabitim právní moci se mi vrátí stržené srážky že mzdy či nikoli. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

předpokládám, že máte na mysli situaci, kdy zaplatíte exekučně vymáhanou částku + náklady exekučního řízení v průběhu 30 denní lhůty, která Vám začne běžet od doručení výzvy k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti.

V případě kdy dluh v této lhůtě zaplatíte, tak Vám budou účtovány nižší resp. poloviční náklady exekučního řízení, které zahrnují odměnu exekutora a náhradu hotových výdajů.

Zároveň máte pravdu, že v této fázi exekučního řízení jsou již nařízeny a prováděny srážky ze mzdy, které jsou však deponovány u zaměstnavatele. Soudnímu exekutorovi je zaměstnavatel zasílá až po marném uplynutí výše zmiňované 30 denní lhůty.

Zaměstnavatel Vám může sražené částky mzdy vyplatit teprve poté až dojde ke skončení exekuce. Exekuce končí především zánikem vymáhané pohledávky s příslušenstvím, tj. zaplacením dlužné částky, příslušenství a nákladů soudního řízení a exekuce. Při skončení exekuce pověřený exekutor doručuje povinnému tj. Vám příkaz k úhradě nákladů exekučního řízení. Jedná se o "vyúčtování" obvykle již zaplacených nákladů dotčeného exekučního řízení, proti kterému lze vznést námitku. Tento příkaz je rozhodnutím, které exekutor má vydat neprodleně poté, kdy povinný splní svou povinnost.

Dalším krokem, který poté následuje je zaslání oznámení o skončení exekuce dle § 46 odst. 8 Exekučního řádu všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích (seznamech) vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost (tedy i zaměstnavateli); oznámení není rozhodnutím. V oznámení označí také exekuční příkazy, jejichž účinky skončením exekuce podle § 47 odst. 7 zanikly. Na žádost zašle toto oznámení neprodleně rovněž účastníkům řízení.

Teprve poté až budou realizovány tyto kroky, Vám může zaměstnavatel vyplatit deponované srážky ze mzdy.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete kdykoliv znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna Společnou cestou

Souhlasím se vším