Půjčka na pračku před manželstvím

Dotaz ze dne 27. 2. 2019 13:08.

Otázka

Dobrý den, manžel si vzal půjčku před manželstvím na pračku. Smlouva o půjčce je psaná na něj a první splátku zaplatil on a dále další splátky platila ze svého účtu jeho máma. Mezitím se oženil a 2 splátky spadly do manželství, ale i ty platila jeho máma ze svého účtu. Po veškerém zaplacení přešla pračka dle smlouvy do jeho vlastnictví. Teď jeho bývalá manželka požaduje na 15let starou pračku polovinu z její kupní ceny. Otázkou je patří pračka do SJM, když ji prokazatelně splácel někdo jiný a nešla z peněz společného manželství? A má dyžtak nárok na tak vysokou částku po tolika letech? Podle jakého paragrafu se to řídí? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

do společného jmění v zákonném režimu (pokud nedošlo k modifikaci smlouvou) spadá veškerý majetek, který jeden z manželů nabyl za trvání manželství, a to dokonce i přírůstky na majetku, který sám o sobě nespadá do společného jmění (např. dividendy z akcií ve vlastnictví jen jednoho z manželů).

Jestliže k nabytí vlastnictví pračky došlo před uzavřením manželství a ani splátky nebyly hrazeny ze společných peněz, potom pračka do SJM nenáleží.

Pokud by se čistě hypoteticky jednalo o vypořádání SJM a pračka do něho náležela, potom by se samozřejmě muselo přihlížet k časové ceně, tedy po odečtení amortizací.

S pozdravem Jan Petr Kosinka

Souhlasím se vším