běžné a dlužné výživné

Dotaz ze dne 25. 7. 2017 12:59.

Otázka

Dobrý den, prosím moc o radu. Přítel dluží na alimentech. Dostal exekuci na běžné i dlužné výživné. Co mu strhnou, to nepokryje ani běžné alimenty. Pomáhám mu ze svých peněz doplácet běžné alimenty i něco na dluh. Jakou složenkou to posílat, abych měla důkaz, že je vše zaplaceno ? Na žluté složence je zpráva pro příjemce, tam napíšu za jaké to je období? Ale tu část už nedostanu. Jak pak dokážeme, co bylo zaplaceno, když to prostistrana zapře? A ještě co s tím, když v práci nevědí, že já za něj něco doplácím a píšou mu dál, že dluh narůstá. Jak postupovat, aby se soudní exekutor dozvěděl, že dluh se platí? Děkuji moc

Odpověď

Dobrý den,

pokud tomu rozumím správně, jde Vám o to, aby Vámi zaplacené výživné šlo na aktuální výživné a ne na splátky starého dlužného výživného.

V prvé řadě je ale třeba zjistit, zda exekuce je vedena jen pro dlužné nebo i pro běžné výživné - to zjistíte z exekučního příkazu nebo z návrhu na exekuci. Pokud je vymáháno jen dlužné výživné, je přítel povinen hradit běžné výživné sám. Pokud má obavy, že matka dítěte si započítá výživné na starou pohledávku, tak k placení výživného zákon pouze stanoví, že výživné se plní v pravidelných dávkách a je splatné vždy na měsíc dopředu, ledaže soud rozhodl jinak.

Co se týká situace, kdy přítel má více závazků, tak se použije § 1933 odst. 1:

"Je-li dlužník dlužen z několika závazků k plnění stejného druhu a neurčí-li při plnění, na který dluh plní, započte se plnění nejprve na závazek, o jehož splnění věřitel dlužníka již upomenul, jinak na závazek nejméně zajištěný. Při stejné míře zajištění několika závazků se plnění započte nejprve na závazek nejdříve splatný."

Dlužník tedy může určit, na který závazek chce plnit. Ptáte se ale i na technickou stránku věci - jak správně podotýkáte, ústřižek s označením platby Vám nezůstává. Můžete si ale např. udělat kopii celé složenky než jí zaplatíte, kde bude vidět, že jste posílala se vzkazem pro příjemce. Dále se nabízí možnost platby z účtu se vzkazem pro příjemce - předpokládám, že by ale muselo jít o Váš účet, jelikož přítel má exekuce.

Pokud by ani toto nebylo možné, bude nejspíše potřeba sáhnout k jinému způsobu sdělení, na co byla platba určena - samozřejmě prokazatelně, tj. písemně oznámit, že např. platba ve výši ... odeslaná ... (datum) ... (kým) je určena na výživné za srpen 2017 či obdobná informace určená pro příští platby, pokud budete platit pravidelně. A to prokazatelným (písemným) způsobem.

Pokud by byla exekuce vedena pro dlužné i běžné výživné, bude se celá situace řídit občanským soudním řádem, který v § 280 OSŘ stanoví pro případ, že je vedena exekuce na mzdu povinného, kdy výživné je přednostní pohledávkou toto:

"(1) Jsou-li srážky ze mzdy prováděny k vydobytí několika pohledávek, uspokojí se jednotlivé pohledávky z první třetiny zbytku čisté mzdy podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní pohledávky nebo o pohledávky ostatní.

(2) Dochází-li podle § 279 odst. 1 ke srážkám z druhé třetiny zbytku čisté mzdy, uspokojí se z ní bez zřetele na pořadí nejprve pohledávky výživného a teprve pak podle pořadí (odstavec 3) ostatní přednostní pohledávky. Nepostačí-li částka sražená z druhé třetiny k uspokojení všech pohledávek výživného, uspokojí se nejprve běžné výživné všech oprávněných a pak teprve nedoplatky za dřívější dobu, a to podle poměru běžného výživného. Nebylo-li by však částkou sraženou z druhé třetiny kryto ani běžné výživné všech oprávněných, rozdělí se mezi ně částka sražená z druhé třetiny poměrně podle výše běžného výživného bez ohledu na výši nedoplatků."

Podle odst. 2 se tedy při srážkách ze mzdy nejprve strhává na běžné výživné a po té až na dlužné.

Pokud vedle srážek ze mzdy (event. jiné formy exekuce) platíte věřitelce něco navíc (ačkoli exekuce je vedena i na běžné výživné), doporučujeme Vám o těchto platbách informovat i exekutora, a to i zpětně, popřípadě podat návrh na zastavení exekuce co do částky, kterou jste již uhradili přímo věřitelce.

V případě potřeby upřesnit nebo doplnit Váš dotaz nás můžete opět kontaktovat.

S pozdravem

Eva Samešová,

Občanská poradna Společnou cestou

Souhlasím se vším