exekuce

Dotaz ze dne 12. 8. 2008 10:33.

Otázka

Dobrý den,

žádám o vysvětlení situace, která nám nastala. Jsem spolumajitelkou nemovitosti. Má je ideální polovina, 1/4 patří tetě a 1/4 strýci. Strýci byla v roce 2002 uvalena exekuce, která v té době dosahovala i s příslušenstvím 730 000,-Kč. Nemovistost v roce 2002 byla odhadnuta na necelých 500 000,-Kč. Jak je možné, že exekuce trvá již 6let a nic se neděje? Nemovistost je absolutně neprodejná-nikdo nekoupí majetek, kde je uvalena exekuce. S exekutorem není možná žádná komunikace jak písemná tak ústní. Jaký je postup, když některé exekuce jsou vyřízeny velice brzo, dá se říci v měsících a u nás několik let? Je daná nějaká doba do kdy se musí od uvalení exekuce vyhlásit dražba? Nebo exekuce může trvat tolik let a nic se nemusí řešit?

Děkuji za odpověď. S pozdravem,

Odpověď

Dobrý den,

zákon bohužel nestanoví lhůtu, v níž má exekutor provést exekuci, neboť doba výkonu rozhodnutí závisí na více faktorech. Zákon stanoví pouze, že „po právní moci usnesení o ceně soud nařídí dražební jednání“ – což je velmi neurčité časové určení. Pokud příčinou průtahů je nečinnost exekutora, je možné požádat soud o výměnu exekutora z důvodu, že exekutor porušuje své povinnosti. Je také možné podat na exekutora stížnost u exekutorské komory, případně u Ministerstva spravedlnosti.

Pokud výměnou exekutora docílíte dražby, je v dané situaci dobře možné, že se nenajde zájemce o strýcův podíl. V takovém případě bude dražba buď zopakována (podá-li k tomu nejdříve po 3 měsících návrh oprávněný), nebo bude po 1 roce exekuce na prodej nemovitosti zastavena. Jakožto spoluvlastník máte předkupní právo k strýcovu podílu, které byste musela uplatnit nejpozději před nařízením dražebního jednání. Potom byste měla právo odkoupit jeho podíl za nejvyšší učiněné podání, popř. (pokud budete jediným zájemcem) za vyvolávací cenu, která činí 2/3 odhadní ceny nemovitosti.

Dokud je na nemovitost uvalena exekuce, nemůžete ji volně převádět. Můžete však podat soudu návrh na vypořádání spoluvlastnictví a strýce za ¼ odhadní ceny domu vyplatit.

Za Občanskou poradnu Jižní Město

Petra Lomozová a Ondřej Načeradský

Souhlasím se vším