zrušené sjm a exekuce

Dotaz ze dne 28. 2. 2017 11:55.

Otázka

Dobrý den. V r. 1996 došlo ke zrušení SJM soudem a následně k vypořádání, o čem byl sepsán mezi mnou a manželem zápis s ověřeným podpisem. Důvod ke zrušení SJM bylo to, že manžel začal podnikat a já jsem s tím nesouhlasila. Přesto jsme se i v zápise o vypořádání majetku dohodli na tom, že každý budeme hospodařit na svůj účet. S tím jsme žili až do doby (cca před 3 měs.), kdy na manžela byla nařízena exekuce. K mému zděšení mi však exekutor obstavil účet, movité i nemovité věci, prostě vše. Je proti tomu nějaká obrana? To je rozhodnutí soudu staré 20 let k ničemu?

Odpověď

Dobrý den,

podle § 42 exekučního řádu je exekutor povinen před zahájením exekuce ověřit, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu. Jde-li o vydobytí závazku vzniklého po zápisu listiny do Seznamu listin, je exekutor povinen se obsahem této listiny řídit.

V takovém případě (tedy pokud exekutor vede exekuci na Váš majetek v rozporu s předchozím odstavcem) můžete podat návrh na zastavení exekuce co do majetku, který je Váš, a to podle § 262b občanského soudního řádu, resp. § 55 exekučního řádu. Návrh by měl obsahovat srozumitelné a doložené vylíčení všech rozhodných skutečností. Nevyhoví-li exekutor návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu.

V případě mobiliární exekuce ("oblepení" věcí v domácnosti) lze podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu (návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu).

Pokud příslušné rozhodnutí nebo smlouva není v Seznamu listin, může podle současné právní úpravy exekutor postihnout majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim společného jmění manželů změněn, čili ve věci majetku nabytého za manželství by se tento posuzoval, jako kdyby SJM nadále trvalo a upraveno nebylo. V tomto případě doporučuji nechat zapsat rozhodnutí o zúžení SJM a dohodu o vypořádání SJM do Seznamu listin o manželském majetkovém právu u některého z notářů. Více info na https://www.nkcr.cz/sluzby/rodina-majetek-a-ochrana-prav/seznam-listin-o-manzelskem-majetkovem-rezimu .

S pozdravem

Eva Samešová, Občanská poradna Společnou cestou

Souhlasím se vším