EXEKUCE

Dotaz ze dne 20. 2. 2016 18:38.

Otázka

Dobrý den, z podnikání s.r.o. mi zůstaly u dvou bank směnky za provozní úvěr a kontokorent celkem za 2 mil. Kč. Firmu již nevlastním, úvěry bych byla schopna splácet částkou 16 tis. za měsíc, ale banky chtějí mít vše do 10 let zpět a vychází to na splátky větší než moje současná výplata ( = 19 tis. Kč). Je zde možnost oddlužení? Nebo pro mne přichází v úvahu jen ta exekuce? To přeci ale nesplatím za celý svůj život, naopak dluh bude ještě spíše růst o procenta z prodlení.Je zde nějaká šance a rada? Nemovitost nevlastním ani žádný majetek, dluhy jsou z neuhrazených téměř nevymahatelných pohledávek. Mám něco na důchodovém spoření, mám ho raději zrušit, než ho zabaví exekutor? Velmi Vám děkuji za odpověď a přeji hezký den

Odpověď

Dobrý den,

u těchto dluhů lze těžko odhadnout, jak soud bude hledět na okolnosti jejich vzniku a do jaké hloubky půjde např. pokud jde o následný převod obchodní společnosti na nějakou další osobu. Jedním z předpokladů oddlužení je totiž poctivost úmyslu, takže se může stát, že oddlužení není povoleno z důvodu "nepoctivosti" majetkových operací dlužníka - v daném případě jste sice zřejmě sama jako fyzická osoba nepodnikala, ale pokud jste byla jediným společníkem dotčeného s.r.o., nelze dle mého názoru zcela ignorovat okolnosti, za kterých jste se coby nepodnikající fyzická osoba zaručila za dluhy Vámi tehdy vlastněné podnikající právnické osoby. Zde však záleží hodně na tom, pod jaký soud budete s oddlužením spadat a značné rozdíly jsou i mezi jednotlivými soudci.

Nicméně vraťme se na začátek - máte dva věřitele a předpokládám, že směnky jsou delší dobu po splatnosti, takže zřejmě splňujete podmínky pro to, aby u Vás byl shledán úpadek. Pro možnost řešit ho oddlužením je kromě zmíněné "poctivosti" třeba především to, aby nám ekonomicky vycházela alespoň jedna forma oddlužení tak, že nezajištění věřitelé obdrží minimálně 30 % svých pohledávek. Jelikož zmiňujete svoji nemajetnost, zřejmě zde nepřichází v úvahu oddlužení formou prodeje majetku (majetkem je nicméně i zmiňované důchodové spoření, takže pokud by na něm byla dostatečná částka, bylo by možné o ní uvažovat) a reálnější by bylo oddlužení splátkovým kalendářem. Uvádíte, že pobíráte cca 19 000 Kč měsíčně (předpokládám, že zde hovoříme o čisté mzdě), nezmiňujete zda jste vdaná a máte děti či nikoliv. Tyto údaje jsou podstatné pro výpočet srážek, jelikož v insolvenci nelze nabízet splátku "dle libosti", ale počítá se s tím, že dlužník hradí částku odpovídající exekučním srážkám pro přednostní pohledávku. Pokud bychom vyšli z toho, že nejste vdaná a nemáte děti, bylo by Vám možné z 19 tisíc čistého srazit 9 731 Kč měsíčně. Z této částky by šlo 1 089 Kč měsíčně na náklady insolvenčního správce, takže k rozdělení mezi věřitele by zbylo 8 642 Kč. Oddlužení splátkovým kalendářem probíhá po dobu pěti let (není-li uhrazeno 100 % pohledávek rychleji), takže 8 642 * 60 měsíců splácení vychází na 518 520 Kč. Pokud bychom počítali s tím, že tato částka má být minimálních možných 30 % (což se v praxi důsledně nedoporučuje - obvykle se snažíme dopočítat k alespoň 10 % rezervě) tak by nám vycházelo, že lze s tímto příjmem vstoupit do oddlužení v případě dluhů nepřesahujících 1 728 400 Kč. Uvádíte-li, že máte dluhy v rozsahu 2 miliónů, nejsou uváděné příjmy pro oddlužení dostatečné - to lze v principu řešit několika způsoby:

a) uhrazení části dluhů mimořádnou splátkou (např. přes zmiňované důchodové spoření, je-li na něm dostatečná částka),

b) navýšení příjmů výdělečnou činností,

c) navýšení příjmů přes darovací smlouvu, kterou se třetí osoba zaváže Vám potřebnou částku během oddlužení poskytovat.

Vyjdeme-li z toho, že by se Vám podařilo vstoupit do oddlužení splátkovým kalendářem, nedošlo by k postižení majetku, takže by se zmiňované důchodové spoření nemuselo rušit (pokud tedy byste ho sama nepoužila či se ho v návrhu nezavázala použít jako mimořádnou splátku).

Počítejte s tím, že pokud banky věc podají na soud a následně do exekuce, dojde k podstatnému nárůstu dlužné částky, takže pokud chcete zkusit o oddlužení požádat, lze doporučit tak učinit co nejrychleji, ale samozřejmě až poté, co uvážíte, jak vyřešit výše uvedený nedostatečný příjem a uspořádání svých poměrů, abyste zvládla oddlužení splátkovým kalendářem absolvovat (během oddlužení má dlužník řadu povinností, mezi které patří mimo jiné usilovat o příjem, řádně z něj odvádět splátky na oddlužení a jako mimořádnou splátku použít i případný mimořádný příjem).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna Společnou cestou.

Souhlasím se vším