Sankce za řízení bez ŘO

Dotaz ze dne 25. 8. 2015 09:30.

Otázka

Dobrý den, v roce 2012 mi byl odebrán ŘP na půl roku, sankce zmírněna na tři měsíce. Po tu dobu jsem neřídila. Nevědomky jsem si nepožádala o navrácení ŘP, který jsem neodevzdala. Nyní mě v roce 2015 při silniční kontrole byl ŘP odebrán s tím, že na MHMP se mnou začne správní řízení. Hrozí mi min. 25 tisíc pokuta plus odebrání ŘP na min. 1 rok. Mohu se hájit svou tehdejší nevědomostí? Za tři roky jsem byla několikrát kontrolována silniční hlídkou, i jsem si nechala vypsat kartu řidiče, kde je jasné, že s 0 body jsem od doby sankcí nespáchala žádný přestupek. Pokuta a souběžně zákaz řízení jsou dva tresty, a oba poměrně likvidační. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud Vám byla udělena v roce 2012 sankce zákazu řízení, byla jste povinna do 5 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o zákazu řízení odevzdat na obecním úřadě řidičský průkaz (§ 94a zákona č. 361/2000 Sb.). Právní mocí rozhodnutí o zákazu řízení jste pozbyla oprávnění k řízení motorových vozidel, které se po uplynutí lhůty zákazu řízení automaticky neobnovuje. Je třeba o obnovení řidičského oprávnění požádat. Toto jste neučinila, proto je na Vás nahlíženo tak, že jste od uplynutí zákazu řízení řídila bez řidičského oprávnění a dopustila jste se tím přestupku. Za řízení bez řidičského oprávnění tak hrozí pokuta 25 000 Kč až 50 000 Kč a zákaz řízení od jednoho roku do dvou let. Od uložení sankce za řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění bohužel nelze v řízení o přestupku upustit (tzn. nelze sankci neuložit).

Nejvyšší správní soud ČR se podobnými případy již několikrát zabýval, např. v rozhodnutí 8 As 34/2012 - 35 (http://www.slv.cz/8As34/2012) nebo 7 As 137/2011 (http://www.slv.cz/7As137/2011). Soud vždy došel k závěru, že bylo na stěžovateli (ten, kdo se dopustil přestupku), aby po uplynutí zákazu řízení požádal o vrácení řidičského oprávnění, neboť měl a mohl tuto svou povinnost znát (neboť platí zásada "neznalost zákona neomlouvá"). Řidičské oprávnění se výkonem sankce zákazu řízení neobnovuje, zákon stanoví povinnost požádat o jeho vrácení. Argumenty stěžovatelů, že nevěděli o povinnosti požádat si o vrácení řidičského oprávnění, že při opakovaných policejních kontrolách nebyli informováni o absenci řidičského oprávnění apod., tak nevedly ke změně rozhodnutí o odpovědnosti za přestupek a zmírnění sankce.

Souvisejícím přestupkem s výše uvedeným je neodevzdání řidičského průkazu ve lhůtě 5 pracovních dnů a je možné za něj stanovit obecnou sankci, tedy pokutu do 30 000 Kč (za porušení povinnosti danou zákonem). Tato sankce by mohla být ve Vašem případě již promlčena (odpovědnost za přestupek zaniká po 1 roce od jeho spáchání), pokud tedy nedošlo k uložení sankce o kterém jste se např. pro chybu doručování doposud nedozvěděla, ale to spíše nepředpokládám.

V přestupkovém řízení máte možnost bránit se stanovení odpovědnosti za přestupek i uložení sankcí, můžete zkusit argumentovat tím, že Vaše jednání nebylo společensky nebezpečné, že jste nebyla např. informována o povinnosti odevzdat řidičský průkaz a následně požádat o jeho vrácení (bylo-li tomu tak), že jste nebyla ani jednou informovaná policejní hlídkou o absenci řidičského oprávnění, že jste nespáchala žádný jiný přestupek atd. Neznám podrobně Vaši konkrétní situaci, ale je možné, že by mohly existovat zvláštní okolnosti, jež by nebezpečnost Vašeho jednání snižovaly natolik, že by se nakonec o přestupek nejednalo. Doporučuji proto zvážit zkonzultovat situaci s právníkem specializujícím se na tuto problematiku.

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková

za Občanskou poradnu Společnou cestou

Souhlasím se vším