Exekuce na účet manželky

Dotaz ze dne 4. 7. 2015 12:41.

Otázka

Dobrý den Mám nějaké dluhy a exekuce , ale všechny jsem nabral před manželstvím , momentálně řešíme insolvenci , kterou pro jistotu chceme podat oba (oddlužení manželů) . Manželce přišel dopis, že díky mému dluhu byl vydat exekuční příkaz na všechny bankovní účty mé manželky. Exekuční příkaz na mne byl vydán už před manželstvím Nemám žádné dispoziční práva na účty manželky

Může exekutor opravdu postihnout i účet manželky v takovém případě?

Odpověď

Dobrý den,

režim postižení účtu manželky povinného musíme řešit podle toho, z jakého data je exekuce a kdy došlo k vydání exekučního příkazu.

Aktuální stav (po novele účinné k 1.7.2015) je takový, že exekuci na účet manželky povinného lze vést i pro dluhy, které měl povinný před manželstvím, ovšem v rozsahu 1/2 prostředků, manželka se může domáhat zastavení exekuce ve větším rozsahu, pakliže je schopná prokázat, že jde o prostředky nesouvisející se SJM (např. prostředky získané v dědictvím, nebo uložené z doby před manželstvím).

Před tímto datem byla od 1.1.2013 úprava, která umožňovala postihnout účet manželky pouze pokud se jednalo o závazek spadající do společného jmění manželů (o což v případě dluhů před manželstvím zřejmě nejde). Pokud exekutor (který tyto věci blíže nezkoumal) postihl účet pro dluh nespadající do SJM, je možné podat návrh na zastavení exekuce formou přikázání pohledávky z účtu manželky povinného na základě doložení skutečnosti, že jde o dluhy z doby před uzavřením manželství a tudíž do SJM nespadající. Za platnosti této úpravy se řešilo, jestli lze či nelze postihnout účet manželky povinného u exekucí zahájených před 1.1.2013, poslední stav judikatury (poté, co Ústavní soud zrušil ustanovení, které toto dodatečně 1.1.2014 zpětně legalizovalo) byl takový, že tato forma exekuce nebyla přípustná u exekucí zahájených před 1.1.2013.

Před 1.1.2013 v zákoně nebyla možnost exekuce formou přikázání pohledávky z účtu manželky povinného, nicméně se (spíše ve vzdálenější minulosti), bylo možné setkávat s tím, že se exekutoři pokoušeli tyto prostředky postihovat, byť soudy opakovaně rozhodovaly, že exekuce přikázáním pohledávky z účtu nemůže směřovat na účet manželky povinného.

V dotazu neuvádíte přesnější informace, v zásadě zřejmě buď půjde o exekuční příkazy podle aktuální úpravy (kde je skutečně možné postižení pro dluhy z doby před manželstvím ve výše zmíněném rozsahu), nebo spíše o exekuční příkazy vydané podle stavu před touto novelou, kdy byste zřejmě mohli navrhnout zastavení exekuce co do formy přikázání pohledávky z účtu manželky, kde by bylo možné namítnout, že je exekuce nepřípustná jednak proto, že nejde o pohledávku spadající do SJM jelikož jde o závazek z doby před manželství a dále proto, že šlo o exekuci zahájenou před 1.1.2013 (pouze odhaduji - je samozřejmě možné, že byla zahájena později), na kterou by se právní režim umožňující postižení účtu manželky neměl použít. Je třeba počítat s tím, že pokud se exekuce nevyřeší jinak (např. zmiňovaným oddlužením) exekutor pravděpodobně obratem postihne polovinu prostředků na účtu podle aktuální úpravy (je otázka, jestli v této situaci rovnou nenavrhovat zastavení co do poloviny podle nové úpravy - bylo by praktické i logické, pokud by praxe šla tímto směrem).

Na závěr praktická rada - nelze odhadnout jak rychle se věc "vypapíruje" takže lze doporučit požádat banku o uvolnění prostředků do dvojnásobku částky životního minima jednotlivce (lze pouze jednorázově a samozřejmě v limitech toho, co na účtu fakticky je) a příchozí platby raději přesměrovat buď na hotovostní platby, či na "bezpečný" účet třetí osoby.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna Společnou cestou.

Souhlasím se vším