Exekuce manžela

Dotaz ze dne 4. 7. 2008 22:20.

Otázka

Dobrý den,mám takový dotaz dnes mi přišly 4 dopisy od exekutora ty samé přišly i mému manželovi.Jedná se o exekuci na mého muže je to dluh který je 2,5roku starý a on v tý době byl ženatý se svou první ženou my jsme manželé teprve od února 2008 má exekutor právo vymáhat tuto pohledávku odemne????

Odpověď

Dobrý den,

nemohu posoudit, jaký je právní charakter zmíněných dopisů, nicméně režim odpovědnosti manželů za závazek, který vznikl jednomu z nich před uzavřením manželství, je následující.

Na úhradu tohoto dluhu lze postihovat osobní majetek manžela (majetek nabytý před manželstvím, majetek nabytý dědictvím, darem, restitucí), nikoliv však osobní majetek Váš. Zde je třeba upozornit na to, že lze vést exekuci srážkami ze mzdy manžela a přikázáním pohledávky z jeho bankovního účtu. V obou případech jde totiž o osobní pohledávky. V případě mzdy se peněžní prostředky stanou součástí společného jmění až jejím vyplacením. U prostředků na bankovním účtu obdobně není rozhodující jaké peníze byly na účet vloženy, ani jaký bude charakter peněz po jejich vybrání. Po dobu vedení peněz na účtu manžela jde o exekučně postižitelné prostředky.

Ohledně společného jmění manželů se z ustanovení § 262a občanského soudního řádu dovozuje, že v případě, kdy zákon výslovně upravuje přípustnost exekuce proti společnému jmění manželů pro dluhy vzniklé pouze jednomu z manželů za trvání manželství, znamená to, že v případě dluhů vzniklých před uzavřením manželství postižení společného jmění přípustné není. Věřitelé zda však mají možnost podat k soudu návrh na konkurz (v současnosti tzv. insolvenční návrh), přičemž v případě prohlášení konkurzu by společné jmění zaniklo, druhý z manželů by se správcem konkurzní podstaty provedl vypořádání majetku a podíl dlužícího manžela by byl použit na úhradu dluhů (a nákladů exekuce).

Vydal-li exekutor exekuční příkazy na nepostižitelné věci (společný majetek) či nepostižitelné pohledávky (Vaše mzda, Váš účet), je třeba podat k soudu tzv. vylučovací žalobu. Bližší informace včetně základního vzoru vylučovací žaloby naleznete v letáčku, který je k dispozici ke stažení na našich internetových stránkách:

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.

Souhlasím se vším