lehká komoze mozku

Dotaz ze dne 19. 3. 2015 20:44.

Otázka

Je lehká komoze mozku pouze lehkým ublížením na zdraví? Pokud fyzické napadení druhou osobou způsobilo napadenému značnou finanční újmu, jedné se o záležitost,kterou má dle zákona řešit pouze přestupková komise?

Odpověď

Dobrý den,

z pouhé klasifikace lehké komoce mozku nelze ještě bez dalšího určit stupeň ublížení na zdraví. Obvykle lehká komoce nepřekročí závažnost lehkého ublížení, nicméně pokud se např. rozvine těžší postkomoční syndrom, nelze vyloučit, že dojde k podstatnému omezení běžného způsobu života na dobu nejméně šesti týdnů, což je jedna z variant těžké újmy na zdraví. Stručně řečeno - konkrétní stupeň ublížení na zdraví vychází z konkrétní lékařské zprávy dotčeného poškozeného.

Nejsem si jist, co mám rozumět tím, že napadení druhou osobou způsobilo napadenému značnou finanční újmu. Jednání pachatele může směřovat ke způsobení újmy na zdraví (úmyslně či nedbalostně) a majetková újma je vedlejší efekt (např. těžká újma na zdraví s několikaměsíční pracovní neschopností samozřejmě způsobí ztrátu na výdělku), nebo jednání pachatele může směřovat k získání majetkového prospěchu či způsobení majetkové škody a následek na zdraví je vedlejším efektem (např. při loupežném přepadení jde pachateli o získání majetku, k újmě na zdraví nemusí dojít) a navíc může být jedno jednání klasifikováno jako několik trestných činů v tzv. jednočinném souběhu (třeba způsobení újmy na zdraví + újma na majetku). Z poskytnutých informací nelze dovodit o co vlastně mělo jít a jaká je současná právní kvalifikace, takže dost dobře nelze posoudit, jestli lze souhlasit s tím, že jednání bylo nakonec vyhodnoceno jako přestupek a předáno k projednání přestupkovou komisí.

Pokud by jednání bylo vyhodnoceno jen jako ublížení na zdraví, bylo by pro posouzení toho, zda jde o trestný čin či přestupek, nutno hodnotit újmu na zdraví (přičemž je dále třeba rozlišovat i to, že výsledná škoda nemusí odpovídat tomu, jakou škodu se pachatel pokusil způsobit - např. úmyslné jednání na úrovni přestupku, může způsobit nedbalostní újmu na zdraví na úrovni trestného činu), "finanční újma" se zde pro kvalifikaci neřeší (což samozřejmě ještě neznamená, že nemůže být požadována náhrada škody).

V případě potřeby svůj dotaz prosím doplňte či upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna Společnou cestou.

Souhlasím se vším