Jak se bránit proti dpp a vymozene exekuci za dluh který byl zaplacen?

Dotaz ze dne 9. 3. 2015 21:41.

Otázka

Dobrý večer mám dotaz v roce 2008 jsem jela načerno tramvaji byla mi vystavena pokuta 808 kc kterou jsem pak ale ihned zaplatila nyní mi z uctu strhli exekutorsky urad podkonicky skoro 15 tis korun za nezaplacenou pokutu z roku 2008 , moje matka ovsem nasla ustrizek pokladni slozenky z toho roku 2008 ze pokuta 808 kč byla zaplacena . Mohu se nejak bránit aby mi byla castka vracena?? nenechali mi ani zivotní minimum , co muzu delat kam jit kdyz mam doklad o tom ze jsem pokutu tehdy platila????

dekuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud jde o dluh u dopravního podniku, pak postup k vymožení dlužné částky je takový, že se dopravní podnik (nebo společnost, jíž byl dluh postoupen) obrátí na soud a ten rozhodne o povinnosti zaplatit. Nezaplatí-li dlužník ani po vydání rozhodnutí, může se věřitel obrátit na exekutora. Jinak řečeno - pokud jste nyní v exekuci, znamená to, že již proběhlo a bylo pravomocně skončeno soudní řízení. Neuvádíte, v jaké fázi exekuce jste, nicméně budeme předpokládat, že jste v rámci 30 dnů, které Vám po výzvě exekutora běží k dobrovolnému plnění či podání opravných prostředků.

O tom, že probíhá soudní řízení, je dlužník coby účastník řízení vyrozuměn a je mu dána možnost bránit se. Ve svém dotaze nezmiňujete nic o soudním řízení, z čehož usuzuji, že jste se pravděpodobně o soudním řízení nedozvěděla. Příčinou například mohlo být to, že bylo doručováno na adresu Vašeho trvalého pobytu, kde jste se v danou dobu již nezdržovala.

K dalšímu řešení situace je třeba zjistit podrobnější informace ohledně toho, jak bylo v daném soudním řízení doručováno. Pokud si prostudujete exekuční dokumenty, naleznete v hlavičce, že exekuce byla nařízena/zahájena (záleží na tom, z jaké doby je dotčená exekuce), např. na základě rozsudku Okresního soudu v Benešově, ze dne .... č.j. .... Doporučovala bych zajít na příslušný okresní/obvodní soud (mělo by se jednat o soud příslušný podle trvalého pobytu v době, kdy se mělo o dluhu rozhodovat), a požádat o nahlédnutí do spisu. V něm najdete potřebné informace o průběhu řízení a o doručování, ve fázi exekuce je pro nás v první řadě podstatné, kdy, kam a jak měl být doručen rozsudek, pro který je nyní exekuce vedena.

Další postup záleží na tom co zjistíte a jaká byla Vaše situace v danou dobu. Např. pokud by se jednalo o výše zmíněný případ, kdy soud doručoval na adresu trvalého pobytu, kde jste se v danou dobu již nezdržovala, bylo by rozhodující, jestli doručování probíhalo ještě podle úpravy platné do 30.6.2009, či podle úpravy novější.

Starší právní úprava byla ohledně místa trvalého pobytu poměrně liberální, pokud byste zjistila, že bylo doručováno na adresu trvalého pobytu, kde jste se prokazatelně fakticky již nezdržovala, mohla byste proti rozsudku podat odvolání s tím, že lhůta pro podání dovolání byla zachována, jelikož byl rozsudek doručován ..... (kdy), na adresu místa trvalého pobytu ......., kde jste se však již fakticky od .... nezdržovala (přiložit důkaz této skutečnosti - např. skončení nájmu s předávacím protokolem a nová nájemní smlouva na jinou adresu), předmětem odvolání by pak bylo to, že jste se nemohla ve věci vyjádřit, jelikož veškerá soudní korespondence (výzva k vyjádření, předvolání....) trpěla stejnou vadou doručování. Souběžně s tímto návrhem byste měla možnost podat návrh na zastavení exekuce (pro vadu doručování exekučního titulu - dotčeného rozsudku - viz výše) přímo k rukám dotčeného exekutora.

Pokud by rozsudek byl obratem zrušen, vrátili bychom se v čase k řízení před soudem I. stupně, kde jste se coby žalovaná měla k věci vyjádřit a navrhnout důkazy - zde byste uvedla, že jste žalovaná pro nezaplacení pokuty, kterou jste uhradila (důkaz - zmiňované potvrzení) a tudíž navrhujete, aby soud žalobu v celém rozsahu zamítl a přiznal Vám náhradu případných soudních nákladů.

Pokud by se však jednalo o doručování z pozdější doby, již by z tohoto důvodu nebylo možné doručování napadnout, jelikož po 1.7.2009, již není omluvitelné, že jste si poštu na adrese trvalého pobytu nepřevzala z důvodu, že jste se na adrese trvalého pobytu nezdržovala (od občana se v současnosti očekává, že si buď zajistí v místě trvalého pobytu doručování pošty, nebo si nahlásí na evidenci obyvatel doručovací adresu, nebo si zřídí datovou schránku). Samozřejmě nelze vyloučit, že jste v danou dobu měla jiný omluvitelný důvod, proč se k Vám pošta nedostala (např. dlouhodobá hospitalizace).

Pokud jde o samotný průběh exekuce, exekutor má několik možností, jak dlužnou částku vymoci, a to způsobem či kombinací několika způsobů přiměřených situaci. Ve Vašem případě zvolil exekuci přikázáním pohledávky z účtu, což je standardní postup - vychází se z toho, že jde o pro všechny zúčastněné o levnou a efektivní formu exekuce (např. ve srovnání s nákladným a komplikovaným prodejem movitých věcí). Banka je po obdržení exekučního příkazu povinna zablokovat prostředky do výše dlužné částky s příslušenství a náklady včetně nákladů exekuce. V první fázi dochází pouze k blokaci. K skutečnému odeslání prostředků exekutorovi dochází až poté, co Vám exekutor doručí výzvu k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti či podání opravných prostředků a marně Vám uplyne lhůta 30 dnů. Pokud zjistíte, že jste v této fázi bez prostředků, máte možnost jednou požádat banku o uvolnění prostředků do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce (pro příští měsíc si je však třeba zajistit, aby Vám mzda či jiné příjmy, nebyly zasílány na dotčený účet).

Pokud byla Vaše situace jiná nebo pokud byste potřebovala informace k dalšímu postupu, je možné se na nás obrátit i telefonicky nebo osobně.

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková

za Občanskou poradnu Společnou cestou z.s.

Souhlasím se vším