Můžu prodat a přepsat byt po svém zesnulém otci?

Dotaz ze dne 19. 2. 2015 20:55.

Otázka

Dobrý den, můžu prodat a pak přepsat byt na katastru, po mém otci, když mě notářka učinila správcem dědictví?Jsem jedináček a táta byl rozvedený, děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

obecně pak k institutu správy nalezneme v ustanovení § 1408 občanského zákoníku, že "Správce může ze spravovaného majetku něco zcizit, je-li to v zájmu zachování hodnoty, podstaty a účelu spravovaného majetku nebo je-li to nutné k zaplacení dluhů s tímto majetkem spojených; jinak jen za protiplnění. Za stejným účelem může správce spravovaný majetek zastavit nebo jinak použít jako jistotu."

Problematiku správy dědictví řeší pak dále ustanovení § 1679 občanského zákoníku. Při správě pozůstalosti lze něco zcizit nebo použít jako jistotu, vyžaduje-li to zájem na zachování hodnoty nebo podstaty spravovaného majetku, jinak za protiplnění. Správce dědictví může učinit úkon přesahující rozsah prosté správy (což prodej bytu zřejmě je), souhlasí-li s tím dědici (nedohodnou-li se dědici, nebo je-li dědicem osoba pod zvláštní ochranou, vyžaduje se souhlas soudu).

Nejste-li si jistá, že situace je taková, abyste mohla s klidným svědomím nemovitost prodat (např. nebyla zjištěna závěť), je důrazně doporučit věc konzultovat s dotčeným notářem.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna Společnou cestou.

Souhlasím se vším