Pravomoc exekutora

Dotaz ze dne 15. 1. 2015 17:29.

Otázka

Dobrý den,chtěl bych se zeptat jakou pravomoc má exekutor ve věci odejmutí financí z účtu?Má bývalá manželka má několik exekucí a došlo to už tak daleko,že exekutoři zabavili finanční prostředky na stavebním spoření,které je psané na naše děti.Mám dotaz jestli si toto může exekutor vůbec dovolit,konkrétně zabavit finance z účtu který je psaný vyhradně na nezletilé děti.Spoří na něj moji rodiče a mé jméno zde figuruje pouze jako zákonný zástupce.Děkuji vám za případnou odpověď a přeji hezký zbytek dne.

Odpověď

Dobrý den,

dle zákona může exekutor postihnout majetek povinného, přičemž v roli povinného se nejčastěji ocitá sám dlužník, v některých případech spoludlužník, ručitel či manžel.

Ve svém dotaze uvádíte, že exekutor postihl stavební spoření, které je vedeno na jméno dětí, přičemž platí,že naspořené peníze jsou majetkem dítěte. V tomto případě by bylo vhodné nejprve zkusit exekutora "po dobrém" upozornit, že neoprávněně postihl majetek, patřící jiné osobě než je povinná a požádat ho o zrušení vydaného exekučního příkazu na exekuční postižení stavebního spoření dětí. Současně mu sdělit, že v opačném případě (tj. pokud by exekuční příkaz nezrušil) budete nucen podat vylučovací žalobu, což bude znamenat další zvýšení nákladů na exekuci pro oprávněného. Tento dopis je vhodné zaslat na vědomí také oprávněnému (věřiteli). Exekutora rovněž můžete upozornit, že souběžně s podáním vylučovací žaloby (ta se podává proti oprávněnému) budete proti jeho postupu podávat stížnost k předsedovi soudu, který exekuci nařídil, na Ministerstvo spravedlnosti a k Exekutorské komoře, jelikož se domníváte, že pochybil pakliže nařídil exekuci formou přikázáním pohledávky z účtu stavebního spoření, jehož majitelem je zjevně osoba odlišná od povinného či manžela povinného.

Pokud by nastala situace, kdy by věřitel ani exekutor na Váš dopis nereagovali, bylo by na místě podat jménem dětí vylučovací žalobu. Pro úplnost dodávám, že současně nelze vyloučit, že by mohl soud v dané situaci shledat střet zájmů a následně ustanovit dětem kolizního opatrovníka.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová a Ondřej Načeradský

Občanská poradna o. s. Společnou cestou

Souhlasím se vším