Promlceci doba dluhu na zdravotnim pojisteni

Dotaz ze dne 11. 1. 2015 10:06.

Otázka

Dobry den,

mam dotaz na promlceci dobu u zdravotniho pojisteni. Partner ma dluh na zdravotnim pojisteni, ktery mu vznik pred rokem 2007 (od roku 2007 je radne platici pojistenec v jine zemi v ramci Evropske unie). Na strankach VZP jsem se docetla, pohledávky splatné do 30. 11. 2011 jsou promlceny po 5 letech. Tim padem je dluh jiz druhym rokem promlcen. Nicmene mam strach, zda zde neplati nejaka obeklicka, ci vyjimka. Cekame totiz s partnerem potomka z duvodu dluhu jsme i odlozili svatbu. Jen upozornuji, ze partner je cizinec z EU, ktery vetsi cast roku zije v zahranici, tim padem je platcem ve sve materske zemi.

Stahoval by se nam mne dluh i v pripade, ze bych nebyla jeho zena, ale pouze partnerka s ditetem? Ci je v tomto pripade rozhodujici spolecna domacnost, nikoliv stav?

Je dluh jiz promlcen a nemam se ceho obavat? Dodavam, ze se jedna o jedinny dluh, ktery partner ma.

Dekuji predem za radu,

Odpověď

Dobrý den,

pokud právo předepsat a vymáhat dlužné pojistné vzniklo přede dnem 30.11.2011, postupuje se podle právní úpravy účinné právě k datu 30.11.2011, to znamená, že promlčecí lhůta je 5 let (oproti právní úpravě účinné od 1.12.2011 dosud, kdy je promlčecí lhůta 10 let).

Vznikl-li tedy partnerovi dluh na zdravotním pojištění před rokem 2007, pak právo zdravotní pojišťovny předepsat dlužné pojistné (tzn. vydat platební výměr) se promlčuje za pět let ode dne splatnosti. Byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Rovněž právo vymáhat pojistné se promlčuje ve lhůtě pěti let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno (promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu).

By-li zdravotní pojišťovnou vydán platební výměr např. v roce 2007, kdy nastala i jeho splatnost, a pokud nebylo učiněno další vyměření dlužného pojistného a nebylo dlužné pojistné vymáháno soudně, pak je možné, že dlužné pojistné je promlčeno. Avšak zda byl dluh promlčen či nikoli se s jistotou dozvíte u příslušné zdravotní pojišťovny.

Dlužné pojistné lze vymáhat pouze po dlužníkovi, tedy ve Vašem případě po Vašem partnerovi. Pokud by došlo k vymáháním prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí nebo exekučního řízení, pak může být pro dluh partnera postižen pouze majetek partnera. Pokud byste uzavřeli manželství, stane se součástí partnerova majetku i majetek ve Vašem společném jmění manželů. A právě majetek ve společném jmění manželů může být postižen pro dluh jednoho z manželů, který vznikl před uzavřením manželství (pro takový dluh však nemohou být nařízeny srážky z Vaší mzdy nebo jiných příjmů ani nemůže být nařízeno přikázání pohledávky z Vašeho účtu). Podle zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním platí, že v případě rozdílnosti státní příslušnosti manželů se majetkové právo řeší právem českým. To znamená, že při vymáhání dluhu může být napaden majetek, který by podle českého práva náležel do společného jmění manželů, i když podle práva státu, kterým je Váš partner státním občanem, by společným nebyl.

Na závěr znovu doporučuji kontaktovat příslušnou zdravotní pojišťovnu a informovat se o tom, zda zdravotní pojišťovna vede u partnera dluh či nikoli, popř. zda byl promlčen, respektive zda pojišťovna učinila některý z výše uvedených úkonů, pro které začala od určitého data běžet nová promlčecí doba (informace sdělí pojišťovna přímo partnerovi nebo Vám na základě vystavené plné moci).

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková

za Občanskou poradnu o. s. Společnou cestou

Souhlasím se vším