promlčení pohledávky

Dotaz ze dne 22. 12. 2014 07:38.

Otázka

Dobrý den, v roce 2001 byl vydán platební rozkat (povinnost zaplatiti dluh), který je pravomocný ( PM 2001) Mezitím proběhly i nějaké výkony rozhodnutí, bez úspěchu.

Teď mě přišla výzva k zaplacení dluhu. je to již promlčené?

Odkdy se počítá promlčecí lhůta? Děkuji za Vaši odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pro odpověď na Vaši otázku je potřeba si ujasnit, od kdy počíná běžet promlčecí doba, jaká je její délka a co jí staví.

V případě kdy se jedná o právo přiznané pravomocným rozhodnutím soudu, činí promlčecí lhůta 10 let, přičemž začíná běžet ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno.

Z výše uvedeného vyplývá, že desetiletá promlčecí lhůta Vám začala běžet od doby, kdy jste měla dle rozhodnutí soudu dluh uhradit. Např. v rozhodnutí mohlo být uvedeno, že jste povinna částku uhradit do 15 dnů od doručení dotčeného rozhodnutí. Pakliže jste do 15 dnů dluh neuhradila, od 16. dne Vám začala běžet 10letá promlčecí lhůta.

Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že Váš dluh je nyní promlčen. V dotaze však zmiňujete, že v průběhu doby byly nařízeny výkony rozhodnutí (což je obdoba exekuce, kterou vykonávají zaměstnanci soudu nikoliv zaměstnanci soudního exekutora).

A zde může být "zakopaný pes". Nařízením výkonu rozhodnutí (případně zahájením exekučního řízení) se totiž promlčecí doba "mrazí".

V praxi to může vypadat takto: Např. od 16. 10. 2001 Vám začala běžet promlčecí lhůta. O rok později 16. 10. 2002 věřitel zahájil výkon rozhodnutí. V tuto chvíli dochází ke stavění "zmražení" promlčecí lhůty. Fakticky je tedy z desetileté promlčecí lhůty "ukrojen" pouze jeden rok. Poté může 3 roky běžet výkonu rozhodnutí, který je v roce 2005 zastaven pro nemajetnost. Po jeho zastavení se promlčecí lhůta obnovuje a začíná běžet dál. V roce 2008 může dlužník získat majetek a dochází k novému výkonu rozhodnutí, promlčecí lhůta se opět "mrazí". Z celkové desetileté lhůty uplynuly 4 roky, nikoliv 7 let. Pokud by výkon rozhodnutí běžel od roku 2008 do současnosti, dluh by promlčen nebyl. Jestliže by byl výkon rozhodnutí zastaven, promlčecí lhůta by se znovu obnovila.

V tuto chvíli je potřeba z dokumentů dohledat, od kdy přesně Vám začala běžet promlčecí lhůta. Kolikrát a v jakých časových intervalech byl nařízen výkon rozhodnutí či exekuce (obojí promlčecí dobu staví!). A teprve po sestavení časové osy lze říci, zda je Váš dluh promlčen či není.

V případě potřeby se můžete obrátit na některou z občanských poraden, ve kterých Vám mohou poradci s "rozšifrováním" této otázky pomoci. Seznam občanských poraden včetně kontaktů naleznete na www.obcanskeporadny.cz

Předpokladem však je, abyste měla všechny potřebné dokumenty. Pokud Vám některý chybí, můžete požádat o nahlédnutí do spisu u soudu, u kterého výkony řízení probíhaly či došlo k pověření exekutora k vedení exekuce (měl by to být stejný soud).

Jestliže zjistíte, že Váš dluh byl opravdu promlčen, máte právo co nejdříve vznést písemnou námitku promlčení tj. v první fázi věřitele upozornit na promlčení jeho pohledávky. Pokud by i přesto začal věřitel svůj dluh vymáhat prostřednictvím výkonu rozhodnutí či exekuce, je na místě podat návrh na zastavení výkonu rozhodnutí/exekuce z důvodu promlčení. V opačném případě je vhodné se zkusit s věřitelem dohodnout na splátkovém kalendáři (pokud je tato varianta ve Vašich možnostech).

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou

Souhlasím se vším