Exekuce po rozvodu

Dotaz ze dne 17. 12. 2014 13:11.

Otázka

Dobrý den, jsem 2,5 roků rozvedená a bývalí manžel bez mého vědomí nadělal v manželství dluhy. Trvalí pobyt v domě kde žiji se synem naštěstí nemá, je v exekuci.Můžou exekutoři zabavit majetek i když dluhy jsou jeho a já jsem s ním rozvedená 2,5 roku.Exekuční příkazy mu došli až po rozvodu.Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud dluhy vznikly za trvání manželství, nabízí se v první fázi otázka, do jaké míry jde skutečně o "jeho" dluhy. Dluh vzniklý za trvání manželství se, pokud není prokázán opak, považuje za součást společného jmění, takže v principu je možné, aby bývalý manžel v rámci vypořádání společného jmění manželů (nezmiňujete, že by již k vypořádání došlo), požadoval, abyste polovinu dluhů uhradila.

Povinnosti hradit polovinu dluhů z titulu vypořádání společného jmění manželů se lze bránit několika způsoby.

V první řadě je možné vyvrátit domněnku, že dluhy vzniklé za trvání manželství spadají do společného jmění manželů. Dle dotazu se jedná o dluhy z doby platnosti staré občanského zákoníku, takže do společného jmění (dále jen SJM) nespadají:

a) závazky týkající se osobního majetku jednoho z manželů, b) závazky, které jeden z manželů převzal bez souhlasu druhého, pakliže jsou rozsahem nepřiměřené majetkovým poměrům manželů.

Pokud by si tedy např. manžel bez Vašeho vědomí půjčil 200 000 Kč, je možné podle písmene b) bojovat proti zařazení dluhu do společného jmění (nepředpokládám, že Vaše majetkové poměry byly takové, aby se jednalo o běžnou položku), drobnější půjčka, či např. kreditní karta používaná během manželství "dle potřeby" však v tomto ohledu může představovat "problém".

I když je dluh zařazen do společného jmění manželů, neznamená to, že máte povinnost uhradit polovinu. Dojde-li na soudní vypořádání, může soud vzhledem k okolnostem (je na Vás, abyste je prokázala) určit jiný podíl dělení "společných" závazků - typicky se zde využívá "zásluhovost", která je použitelná v pozitivním i negativním smyslu a bývalá manželka např. dokládá, že zadlužení SJM je důsledkem hráčské závislosti bývalého manžela, sama z půjček nic neměla a bylo by tudíž "spravedlivé" určit, že dluhy z hraní má bývalý manžel splácet sám.

Vypořádání společného jmění manželů řeší odpovědnost za závazky mezi manželi - odpovědnost vůči věřitelům se tím nemění, takže pokud by nějaký dluh měl uhradit dle smlouvy bývalý manžel, neznamená vypořádání ve smyslu rozdělení dluhů na poloviny, že by najednou mohl věřitel žalovat a dát přímo do exekuce i Vás. Vypořádání však bývalému manželovi umožňuje, aby po uhrazení celého dluhu chtěl po Vás proplatit polovinu, kterou jste podle vypořádání měla uhradit.

Možná si v této fázi říkáte, proč věnuji takový prostor otázce dluhů ve společném jmění manželů, když toto není pro věřitele rozhodující?

Vypořádání společného jmění manželů může proběhnout třemi způsoby - dohodou, rozhodnutím soudu či uplynutím lhůty tří let od zániku manželství. Dohodou si můžete uzavřít "jak chcete" pokud nepoškodí věřitele. U vypořádání přes soud se vyhnete tomuto riziku, ale stále zde platí, že účinky vypořádání platí mezi manželi a nemění odpovědnost manželů "navenek" vůči věřitelům. Uplynutí lhůty pak z hlediska závazků znamená, že se dluhy spadající do společného jmění děli mezi manžele 1/2 na 1/2. Opět jde o dělení účinné mezi manželi a nikoliv vůči věřitelům, nicméně je vhodné uvážit, zda pro Vás není rizikové, že by po uplynutí lhůty tří let mohl bývalý manžel u některých dluhů uplatnit, že byste měla jejich polovinu uhradit (respektive mu vyplatit částku odpovídající polovině, když je musel celé uhradit sám).

Samotná exekuce vychází z toho, co bylo žalováno a jak zní výsledný rozsudek. Pokud tedy rozsudek ukládá povinnost zaplatit určité částky pouze bývalému manželovi, ale nikoliv již Vám, nemůžete být přímo v exekuci, ale to neznamená, že se Vás exekuce nemůže nijak dotknout.

Je jasné, že exekutor může postihnout osobní majetek bývalého manžela, dle dotazu si jste vědoma rizika, že by exekutor hledal manželovi věci v místě vašeho aktuálního pobytu (podotýkám, že pro exekutora je údaj o trvalém pobytu pouze vodítko, exekuce se provádí podle toho, kde se povinný (dlužník) fakticky zdržuje).

Dále je možné postihnout majetek, který spadal do společného jmění manželů, pokud nebyl (účinně) vypořádán. Pokud byste tedy například měli ve společném jmění manželů automobil, nedošlo by k vypořádání společného jmění a exekutor by v rámci exekuce na bývalého manžela tento automobil nyní nechal sepsat jako movitou věc určenou k prodeji, šlo by o řádný postup. Původní občanský zákoník a z něj vycházející (převažující) praxe umožňovala, aby bylo v rámci exekuce pro dluh vzniklý za trvání manželství postiženo celé zaniklé, ale doposud nevypořádané společné jmění manželů. Nový občanský zákoník na jedné straně umožnil postižení SJM i pro dluhy vzniklé před manželstvím, ale na druhou stranu limitoval možnost postižení společného jmění manželů. Pokud manžel o dluhu vzniklém za trvání manželství nevěděl a věřitele prokazatelně neprodleně poté, co se o dluhu dozvěděl informoval o skutečnosti, že jde o dluh vzniklý bez jeho vědomí a vůle, nemá následně docházet k postižení celého společného jmění, ale pouze části odpovídající vypořádacímu podílu dlužníka.

Nevím, do jaké míry je pro Vás aktuální nebezpečí postižení majetku, který spadal do společného jmění manželů. Z hlediska bezpečnosti lze doporučit, abyste si raději uschovala doklady prokazující, že jste si případné nově pořízené věci pořídila po zániku společného jmění a nikoliv za jeho trvání a nejde tudíž o položky spadající do společného jmění manželů.

K postižení Vašeho osobního majetku pak samozřejmě není důvod, pokud exekuce směřuje proti bývalému manželovi. Za trvání manželství je pro dluhy spadající do SJM možné postihnout příjem, účet či jiná majetková práva manžela povinného, ale to se Vás v této fázi (dva a půl roku po rozvodu) netýká.

V případě potřeby svůj dotaz doplńte či upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším