Kam a na koho se obrátit

Dotaz ze dne 25. 6. 2014 20:46.

Otázka

Jsem v inv.důchodu 1.stupně,manželka taktéž-3.stupně,plně imobilní-III.stupeň,dcera(14let)postižená-II.stupeň+syn(9 let)-zdravý.Starám se tímto plným časem o 2 postižené osoby+1zdravou a celou domácnost.Bydlíme v nájmu,nemáme nárok na příspěvek na bydlení.Jsme těsně pod hranicí životního minima.Exekutor mi dnes polepil jedinou ledničku(nutně ji potřebuji k uchování léku pro manželku a dceru)a 7 let rezavou starou pračku.Můžu se někde dovolat,než si pro věci přijede-podle jeho slov i se zámečníkem,klidně i když zrovna nebudu doma.Dcera má epilepsii,musím i nakupovat a jezdit s manželkou na rehabilitace.Má na tokové jednání a na tyto 2 základní věci právo?Děkuji za radu.

Odpověď

Dobrý den,

pračka a lednička jsou v dnešní době považovány za základní vybavení domácnosti. To však ale neznamená, že je není možné v rámci exekuce zabavit a prodat k uspokojení dlužníkových závazků. Existují však výjimky, na které zákon pamatuje, kdy jejich prodej není možný. Jde o případy, kdy dlužník nezbytně potřebuje pračku nebo ledničku pro sebe nebo příslušníky své rodiny. Často jde právě o nutnost uchovávat léky v ledničce nebo o zajištění dietního stravování spojeného s uchováváním potravin v lednici. Každý případ je nutné posuzovat individuálně s ohledem na konkrétní situaci dlužníka a jeho rodiny, na zdravotní stav a specifické potřeby s tím spojené.

Pokud již došlo k soupisu ledničky a pračky exekutorem, máte možnost podat k exekutorovi návrh na částečné zastavení exekuce z důvodu, že postihuje věci, které jsou z exekuce vyloučeny, a to z důvodu, že jsou nezbytně nutné k uspokojování hmotných potřeb Vaší rodiny. Návrh je třeba odůvodnit tak, aby byla zřejmá nezbytná potřeba zachovat tyto předměty v domácnosti, a to zejména ze zdravotních důvodů. Doporučovala bych tedy do návrhu uvést, že je nutné uchovávat léky Vaší manželky a dcery v lednici. U pračky můžete uvést, že např. z důvodu zdravotního postižení uvedených členů rodiny dochází k častému znečištění oblečení, ložního prádla apod., a je nutné každý den prát, že tyto činnosti obstaráváte sám vedle nutné péče o všechny členy rodiny, respektive, že sice není zvýšená spotřeba čistého prádla, ale v rámci zvládání domácnosti by nebylo v lidských silách chodit se špinavým prádlem jinam (také je otázka, jaká je v místě Vašeho bydliště možnost vyprání prádla).

K návrhu je třeba připojit listiny, které by dokazovaly Vaše tvrzení, můžete proto přiložit kopii lékařského posudku Vaší manželky a dcery, kde by bylo zřejmé, o jakou nemoc jde a jaké léky užívají, popř. přiložit kopii rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidity, kde by byly uvedeny stejné informace.

Návrh na částečné zastavení exekuce doporučuji podat co nejdříve. Pokud exekutor návrhu nevyhoví, postoupí jej k rozhodnutí soudu.

V dotaze uvádíte, že příjmy Vaší rodiny jsou těsně pod hranicí životního minima a že nemáte nárok na příspěvek na bydlení (neuvádíte proč). Nevím, nakolik jste se informoval např. u úřadu práce na možnosti sociálních dávek, např. přídavek na dítě, příspěvek na péči, nebo doplatek do životního minima a doplatek na bydlení (jde o jinou dávku, než je výše zmiňovaný příspěvek na bydlení - někdy není možné získat příspěvek na bydlení, ale lze získat doplatek na bydlení). Finanční situaci je možné konzultovat buď přímo na příslušném úřadu práce, který vyplácí sociální dávky (dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi), v naší poradně nebo v kterékoli jiné občanské poradně. Jejich seznam naleznete zde http://www.obcanskeporadny.cz/component/option,com_poradny/Itemid,8/view,poradny/ .

V případě potřeby je možné se na nás obrátit i telefonicky nebo osobně.

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková

za Občanskou poradnu o. s. Společnou cestou

Souhlasím se vším