exekuce druha a otcovství

Dotaz ze dne 23. 6. 2014 09:59.

Otázka

Seznámila jsem se s mužem se kterým jsem společně bydlela 7 let,měli jsme společný účet v bance,po 5 letech mu přišla exekuce na 60 000 kč,kterou jsem mu pomáhala z tohoto účtu platit,tento dluh mu začal narůstat před naším seznámením a já se o tom dozvěděla dopisem,který mu přišel od exekutora po těchto 5-i letech společného soužití jako druha a družka.Z tohoto vztahu se narodila dcera.Po neshodách jsem od něj odešla i s naší dcerou do azylového domu,rozdělila majetek napůl,jeho rodina mně obvinila z krádeže našeho společného majetku.Nyní mám dceru v péči a bývalý druh a otec dcery platí výživné.U soudu ukázal,že platí dceři stavební spoření,toto spoření jsme zakládali společně a necelý rok ho platili z našich společných peněz,poté jej platil otec sám,nedávno peníze vybral a slíbil,že je dá dceři na školu,já jsem mu podepsala dokument,že peníze nechá u sebe a použije je pro dceru,ale poté mi řekl,že ji nedá nic.Otce nezajímají mé názory,proto bych ráda věděla zda mám nárok na vrácení peněz z exekuce a dcera z peněz ze stavebního spoření.Exekuce je stará 7 let a stavební spoření 6 let.Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v dotazu se ptáte na nárok na vrácení peněz z exekuce a peněz ze stavebního spoření. Jelikož se jedná v principu o zcela nezávislé věci, odpověď si dovolím rozdělit na dvě části.

1) peníze z exekuce

Uvádíte, že bývalému příteli přišla po pěti letech soužití exekuce na částku 60 000 Kč a že jste mu ji z účtu "pomáhala platit". Neuvádíte žádné bližší podrobnosti (kolik jste zaplatila Vy, zda-li byl v rámci exekuce postižen nějaký Váš či společný majetek, zda a jak jste se dohodli ohledně splácení této exekuce, kdy a jak se co na exekuci zaplatilo...).

Od exekutora či věřitele zřejmě žádné peníze zpět nezískáte, tedy přinejmenším nepředpokládám, že by šlo o situaci, kdy byste byla schopná prokázat něco ve stylu, že jste během posledních dvou let "omylem" posílala na účet exekutora částky, k jejichž zaplacení jste neměla žádný důvod.

Pokud jde o možnost získání odpovídajících finančních prostředků od Vašeho bývalého partnera, je se v první řadě třeba zamyslet nad tím, co je v případě potřeby možné prokázat - nejsem si jist, co si představit pod tím, že jste "mu pomáhala z tohoto účtu platit". Ostatně by bylo vhodné se rovněž ujistit, jestli společný účet je skutečně společným účtem (účtem kde jsou obě osoby vedeny jako majitelé účtů společně a nerozdílně s druhým), nebo šlo o účet jednoho z Vás, ke kterému měl druhý toliko zřízení dispoziční právo. V případě společného účtu se je pak třeba věnovat příslušné smlouvě a rozdělení práv mezi smluvní strany. Potřeba tohoto prověřování je samozřejmě závislá na tom, jakým způsobem účet v exekuci figurovale (např. došlo k exekuci na dotčený účet pro dluhy bývalého partnera a tak "pomáhat splácet" spočívá v tom, že z účtu odešli na exekuci i prostředky připsané na účet na základě Vaší činnosti či šlo o situaci kdy jste vybírala tyto prostředky a splácela z nich exekuci tehdejšího partnera).

Následně si lze představit řadu hypotetický scénářů - např. že na účet jste společně vkládali prostředky za účelem hrazení společných nákladů, zatímco ostatní osobní finance jste si vedli odděleně a exekuce tak byla zaplacena z prostředků, které jste shromáždili za účelem úhrady společného nájmu (a podstatné pak může být i to, zda-li si exekutor peníze z účtu strhl sám, sama jste je použila pro úhradu partnerovi exekuce, či si naopak partner tyto prostředky vybral navzdory dohodě o jejich užití...).

Jak vidíte, bez bližšího upřesnění situace lze konstruovat různé hypotetické scénáře a bylo by proto vhodnější v první fázi upřesnit, k čemu vlastně došlo. Pokud by Vám v tomto ohledu vyhovovala spíše osobní konzultace, můžete se obrátit na naši či jinou členskou poradnu v rámci Asociace občanských poraden (www.obcanskeporadny.cz) s žádostí o osobní schůzku.

Rizikem zde může být jak důkazní nouze (např. se skončí u toho, že jste zřejmě dobrovolně své prostředky použila na zaplacení dluhu za partnera, aniž byste si ujednali, že by Vám měl tyto prostředky nějak kompenzovat) tak promlčení (neuvádíte jak je to dlouho co jste exekuci "pomáhala splácet").

2) Peníze na stavebním spoření

Neuvádíte o jak vysokou částku se jedná, každopádně si je třeba uvědomit, že prostředky ze stavebního spoření dítěte jsou prostředky dítěte, které jsou rodiče toliko oprávněni opatrovat s péčí řádného hospodáře a nikoliv použít pro vlastní potřeby, či k vyrovnání pohledávek, které máte mezi sebou (i kdyby jste např. otci dítěte něco dlužila, nemá na základě existence dluhu právo ponechat si peníze dítěte - je to logické nejde o Vaše peníze, ale o peníze dítěte).

Rodič je ohledně majetku dítěte pouze správcem - k mimořádným dispozicím si dokonce musí vyžádat svolení opatrovnického soud, dítě může po dosažení zletilosti požadovat, aby se rodič zodpovídal z toho, jak jeho smění spravoval a pokud by se rodič rozhodl použít pro sebe takovéto prostředky, může být jeho jednání posouzeno jako trestný čin zpronevěry. Pokud Váš dotaz správně chápu, tak jste otci podepsala souhlas s vybráním peněz (je otázkou, zda-li vzhledem k dotčené částce neměl být i souhlas soudu), ale nejsem si jist, co jste podepsala ohledně toho, jak následně s vybranými prostředky naloží - např. zda bylo uvedeno, že otec prostředky následně uloží na termínovaný účet, ze kterého budou v budoucnu použity na financování dceřiných studií, nebo jste listinu pojali nějakým zcela jiným způsobem. Podle toho co v dotazu uvádíte bych předpokládal, že v současnosti nemáte žádné důkazy (listiny, e-maily, uložené SMSky, důvěryhodné svědky) na to, že otec si chce prostředky ponechat a dceři nic nevyplatit. Neuvádíte, zda-li víte, co s dotčenými penězi otec udělal a co s nimi případně udělal.

Lze si představit v závislosti na výše uvedeném a případných dalších okolnostech, různé varianty dalšího postupu od snahy o dohodu s otcem, přes podání návrhu na soud (rodiče se nejsou schopni dohodnout ohledně toho, jak spravovat jmění dítěte - např. že by prostředky měli být uloženy na termínovaný účet) až po trestní oznámení (rodič si přivlastnil prostředky, které měl pro dítě spravovat). V první fázi bych zřejmě doporučoval zaslat otci doporučený dopis, ve kterém bych požádal o informace, jak spravuje dotčené prostředky.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším