jak se bránit exekuci na plat

Dotaz ze dne 16. 6. 2014 21:06.

Otázka

Od r.1997 máme s manželkou/na její žádost/,protože jsem začal podnikat,soudním rozhodnutím zrušené BSM.Následně došlo k vypořádání majetku.SJM manželů tudíž neexistuje.Přesto,v květnu r.2014 přšel na její plat exekuční příkaz.Jednalo se o dluh ve vztahu k VZP,který vznikl v r.2009.Po odvolání proti této exekuci podala ávrh na její zrušení s tím,že je platná novela od 1.1.2014 a v podstatě naše zrušení BSM nikoho nezajímá.Je tento postup správný,když jiní exekutoři na základěnašeho zaniklého BSM toto zastavili. Díky

Odpověď

Dobrý den,

pro zastavení exekuce formou srážek ze mzdy manžela povinného je třeba doložit, že vymáhaný závazek není součástí společného jmění manželů. V popsaném případě tuto skutečnost dokládáte tím, že již několik let před vznikem dotčeného dluhu došlo soudem k zrušení BSM, takže nelze v době vzniku dluhu hovořit o SJM a tudíž ani zmiňovaný dluh nemohl dost dobře být součástí společného jmění manželů a tudíž není tato forma exekuce přípustná.

Skutečnost, že přijde exekuční příkaz na takovéto srážky bez ohledu na to, že jde třeba o dluh z doby před manželstvím, není výjimečná. Stává se, že exekutor nařídí exekuci, jelikož nezjišťuje kdy vzniklo manželství a kdy dluh (o nějakém zrušení BSM nemluvě) a zkrátka vydá exekuční příkaz. Na druhou stranu, obvyklá praxe je taková, že pokud dotčený doloží výše uvedené skutečnosti, je exekutorem exekuční příkaz obratem zrušen.

Z hlediska formulace Vašeho dotazu si nejsem zcela jist, jaké konkrétní prostředky a s jakým výsledkem Vaše manželka použila. Odvolání proti exekuci zřejmě nebude přesný popis, jelikož podle aktuální právní úpravy se nevydává usnesení o nařízení exekuce (a i kdyby ano, bylo by formulováno proti Vám) a proti exekučnímu příkazu jako takovému není odvolání přípustné. Návrh na zrušení zřejmě bude návrh na zastavení, přičemž je třeba upozornit, že návrh má směřovat na zastavení exekuce formou srážek ze mzdy manžela povinného, návrh na zastavení exekuce je v principu nesmysl, jelikož není důvod zastavovat exekuci jako takovou (předpokládám tedy, že není důvod, proč by měla být zastavena exekuce nařízená proti Vám pro dlužné pojistné), ale pouze důvod zastavit tu její část, která jde proti manželčině mzdě, byť k tomu nebyly splněny zákonné podmínky.

Pokud návrh na zastavení exekuce co do srážek ze mzdy manžela povinného nevyřeší situaci na úrovni exekutora, je návrh předán k rozhodnutí soudu a proti jeho rozhodnutí je možné odvolání. To je pak vhodné stavět na míru podle odůvodnění, kterým soud prvního stupně své rozhodnutí opatří.

V případě zájmu o bližší odpověď prosím svůj dotaz upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším