Vymáhání dluhu vzniklého před manželstvím

Dotaz ze dne 14. 6. 2014 16:08.

Otázka

Dobrý den,chtěla bych se zeptat jak to tedy je,neboť každý na tuto problematiku má jiný názor.V době mé nezletilosti si moje matka vzala na moje stavební spoření překlenovací úvěr. V současné době jej splácí v insolvenci.Ze stavebního spoření ale chtějí dluh platit i po mě. V září 2012 jsem se vdala a v současné době jsem na mateřské. Tento dluh strhávají z platu mému manželovi. Je to možné? mají na to právo? V případě že ne,jak se může bránit? Děkuji za Váš čas a odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

ohledně Vámi zmiňovaných srážek z příjmů Vašeho manžela, se lze opřít o § 262a odst. 2 občanského soudního řádu, ze kterého vyplývá, že výkon rozhodnutí (exekuci) formou srážek z příjmů manžela či přikázáním pohledávky z jeho bankovního účtu. lze nařídit pouze tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů.

Na základě Vámi popsané situaci dovozuji, že exekuce formou srážek z příjmů Vašeho manžela není pro dluh, který by patřil do společného jmění manželů. V tomto případě lze podat návrh manžela povinného na zastavení exekučních srážek ze mzdy manžela povinného. Návrh je potřeba adresovat pověřenému exekutorovi. Z návrhu by mělo být zřejmé kdo ho podává, o jaký závazek a jaké exekuční řízení se jedná. Následně bude potřeba poukázat na datum vzniku závazku a na datum Vašeho sňatku (všechny tvrzené skutečnosti je nutné doložit). V neposlední řadě může Váš manžel poukázat na výše zmiňovaný § 262a odst. 2 občanského soudního řádu a dále žádat, aby bylo vydáno toto usnesení - exekuce formou srážek ze mzdy manžela povinného nařízená exekučním příkazem ze dne.... sp. zn.... jméno exekutora, který ho vydal, se zastavuje."

Pokud by exekutor návrhu nevyhověl (např. proto že se zastavením nesouhlasí věřitel), bude o zastavení rozhodovat soud.

Trochu složitější je otázka vzniku Vašeho závazku. Jedna věc je ta, že vzhledem k tomu že vznikl v době Vaší nezletilosti, bylo potřeba, aby jeho vznik schválil soud. Jestliže Vaše matka si souhlas soudu opatřila, nelze v tomto směru existenci závazku jako takového napadnout. Druhá věc je otázka, jak souvisí závazek vedený na Vaše jméno s osobou Vaší matky. Jednou z možností, která se nabízí je ručitelství či spoludlužnictví Vaší matky. Pokud tomu tak je, mohla jste svoji pohledávku vůči matce přihlásit do jejího insolvenčního řízení. Jestliže však oddlužení "běží", lze předpokládat, že lhůta pro přihlášení pohledávky již zanikla a po matce již tuto pohledávku vymáhat nelze.

Pakliže by se jednalo o situaci, kdy matka nezískala souhlas soudu se vznikem závazku vedeným na Vaše jméno, bylo by vhodné navštívit některou z občanských poraden a situaci včetně možností obrany probrat při osobní konzultaci. Je možné, že by dotčené jednání bylo považováno za neplatné a případné plnění za bezdůvodné obohacení, nicméně by bylo třeba probrat podrobnosti. Seznam občanských poraden včetně kontaktů naleznete na www.obcanskeporadny.cz

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou

Souhlasím se vším