Exekuce na bratra, exekuce na můj účet?

Dotaz ze dne 31. 5. 2014 07:23.

Otázka

Dobrý den, mám dotaz jak daleko může exekutor zajít? Můj bratr již má narizenou exekuci na účet a banka tento účet již blokuje. Dohodl jsem se s bratrem ze si bude posílat na můj účet vyplatu. Je v ohrožení i můj účet blokaci exekuci a podobně?

Odpověď

Dobrý den,

exekutor může postihnout bankovní účet patřící pouze dlužníku, popř. za stanovených podmínek jeho manželovi. Bankovní účet jiného vlastníka postihnout nemůže, i když na takový účet přicházejí finanční částky od dlužníka.

Exekutor však může vydat exekuční příkaz přikázáním jiné pohledávky. Nejde o postižení účtu, ale o to, že exekutor může předpokládat, že dlužníkovi vznikla vůči Vám pohledávka (zaslal Vám peníze a může požadovat jejich vrácení) a Vy jste pak povinen tuto pohledávku (právo na vyplacení "bratrových peněz") plnit na účet exekutora namísto dlužníkovi.

To nicméně neznamená, že by Vás exekuční příkaz na vyplacení peněz, které jste dle exekutora povinen vyplatit bratrovi, stavěl do pozice obdobné povinnému - jste spíše v obdobné situaci, jako banka, která bratrovi vede účet (a které exekutor přikáže vyplatit mu prostředky uložené na účtu). Pokud prostředky nevyplatíte, nemůže exekutor přistoupit k postižení Vašeho účtu, ale můžete být oprávněným (věřitelem) žalován přes tzv. poddlužnickou žalobu, jelikož jste nesplnil svoji povinnost peníze uhradit. V rámci soudního řízení se však můžete bránit a např. doložit, že sice peníze přišli od bratra, ale že Vám tím nevznikla povinnost bratrovi peníze vyplatit (ponechme stranou, do jaké míry to v popsané situaci můžete reálně tvrdit).

Pokud se jedná pouze o nepostižitelnou část mzdy, tak jsme se s tímto krokem ještě nesetkali, ale vyloučit ho v principu nelze.

Shrneme-li výše uvedené - exekutor Vám kvůli zaslání nezabavitelné části mzdy na Váš účet nemůže účet zablokovat tak, jak to udělal bratrovi, teoreticky by však mohl chtít, abyste mu peníze "dobrovolně" zaslal a pokud byste tak neučinil, mohl byste kvůli tomu být žalován.

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková a Ondřej Načeradský

za Občanskou poradnu o. s. Společnou cestou

Souhlasím se vším