exekuce před manželstvím

Dotaz ze dne 28. 5. 2014 11:39.

Otázka

Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat na otázku ohledně exekuce,která na mě byla podána,je to exekuce z podnikání.Mám přítele a chtěli by jsme se vzít.Bude se ho i tahle má exekuce týkat,když jsme jí nabyla před manželstvím?A pokud ano vyřešilo by se to tím,že by přítel dům,který je psán na něj přepsal na naše dítě jak se nám narodí? Předem moc děkuji za odpověd´.

Odpověď

Dobrý den,

jedná-li si o dluh z doby před manželstvím, neměly by na manžela dopadnout nové formy exekuce umožňující postižení mzdy, účtu či jiného majetkového práva manžela povinného. V praxi se však může stát, že takováto forma exekuce bude na manžela nařízena (jelikož exekutor předem nesrovnává vznik pohledávky a uzavření manželství) a následně bude nutné žádat o zastavení exekuce takovouto formou a dokládat, kdy vznikla pohledávka a kdy manželství.

Dalším praktický dopad exekuce hrozí bez ohledu na to, zda-li jste manželé a to na základě společné domácnosti - soudní exekutor může v bytě, kde se povinný zdržuje provést exekuci na movité věci a následně by bylo na něm, aby žádal o vyškrtnutí svých věcí ze soupisu a dostatečně prokázal, že jde skutečně o věci v jeho vlastnictví a nikoliv ve vlastnictví povinného.

Třetí problematický okruh představuje skutečnost, že se vznikem manželství vznikne společné jmění manželů a na věci ve společného jmění (tj. věci, které nabudete po uzavření manželství, nepůjde-li o některou z výjimek daných zákoníkem) může soudní exekutor nařídit exekuci bez ohledu na to, že jde o závazky, které jdou pouze za jedním z manželů z doby před manželstvím. Druhý manžel se může bránit toliko v tom smyslu, že by nemělo být postiženo celé společné jmění, ale pouze díl odpovídající vypořádacímu podílu povinného. Teoretickým řešením je uzavřít u notáře předmanželskou smlouvu, sjednat si např. režim oddělených jmění a smlouvu nechat sepsat do seznamu těchto listin vedených Notářskou komorou (bez zápisu do tohoto veřejného seznamu je smlouva účinná pouze mezi Vámi a těmi, které jste s jejím obsahem zvlášť seznámili), nicméně je třeba počítat s tím, ve fázi nařízení exekuce exekutor nepřihlíží k tomu, že si manželé sjednali majetkový režim odlišně od výchozího nastavení občanského zákoníku. Ani předmanželská smlouva tak není řešením, která by zajistila, že se následně nebudou muset řešit exekuční spory (nicméně ji i tak lze doporučit).

Jak vidíte, uzavření manželství je vzhledem k existenci dluhů poněkud komplikovanější (a je vhodné si situaci a budoucí uspořádání důkladně promyslet).

Na druhou stranu, pokud jde o nemovitost, jejímž výhradním vlastníkem je Váš přítel, tak u ní nepředstavuje uzavření manželství v zásadě žádnou změnu - jde o osobní majetek Vašeho přítele a i po uzavření manželství půjde dále o jeho osobní majetek a nikoliv o společné jmění manželů (pokud ji do SJM zvlášť nevložíte), takže k jejímu postižení pro Vaše dluhy by nemělo dojít.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším