Exekuce

Dotaz ze dne 21. 4. 2014 14:28.

Otázka

Dobrý den,

mám na sebe několik exekucí, včetně jedné z OSSZ, a to jako na zaměstnavatele ve výši 208.000 - 150.000 dluh plus zbytek penále. Měl jsem u OSSZ ještě exekuci na rodné číslo, ta je již ale uhrazena kompletně, včetně penále.

Na OSSZ mi řekli, že o odpuštění penále mohu žádat až po uhrazení jistiny - zajímalo by mě jestli by zpětně nebylo možno zažádat o odpuštění penále i na již uhrazený dluh na rodné číslo a tak již zpalacené penále použít jako částečnou úhradu dosud nezaplaceného dluhu?

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

v principu je možné v rámci odstranění tvrdosti žádat o prominutí nejen neuhrazeného, ale i uhrazeného penále (viz. vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení). Z praktického hlediska lze samozřejmě předpokládat, že pravděpodobnější je odpuštění penále či jeho části, pakliže žadatel dokládá, že není schopen vzhledem ke své sociálně ekonomické situaci penále uhradit či by úhrada měla likvidační účinky, kteréžto tvrzení je poněkud problematické v situaci, kdy penále již bylo uhrazeno (takže zřejmě jeho úhrada "nějak" možná byla).

Kladu si spíše otázku, do jaké míry je možné žádat odpuštění penále na pojistné, které jste byl povinen odvést sám za sebe, pakliže nemáte uhrazené pojistné za zaměstnance. osobně bych si totiž příslušné předpisy vykládal tak, že byste pro odpuštění penále měl mít uhrazené jak pojistné za sebe, tak za své zaměstnance, nicméně Vám lze doporučit obrátit se s tímto dotazem na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším