Dluhy z podnikání

Dotaz ze dne 15. 4. 2014 15:49.

Otázka

Dobrý den, prosím o radu. Budu se snažit stručně vylíčit situaci. V r.1992, dnes už bývalý manžel, založil s kamarádem sdružení a začali podnikat. Příjmy a výdaje měli 50 : 50. Během svého podnikání, které trvalo do března 2004, nadělali spoustu dluhů (jednalo se hlavně o nákup zboží), které si rozdělili napůl a ukončili společné podnikání. V březnu 2004 jsem si soudem nechala zúžit SJM pro případ dalších dluhů manžela. Našel si práci a splácel. Většinu dluhů uhradil, ale nevím, zda všechny. Žádné upomínky nechodily, počítala jsem s tím, že je vše v pořádku. V r. 2006 začal znovu podnikat a dělat dluhy, proto jsme se rozešli, odstěhoval se z bytu mých rodičů, kde jsme bydleli, ke svým rodičům a tam si také vyřídil trvalé bydliště. V r. 2010 jsem požádala o rozvod, rozdělili jsme si majetek (týkalo se jen běžného vybavení bytu, žádné nemovitosti, cennosti ani peněžní hotovost jsme neměli). U rozvodu řekl, že nemá žádné dluhy a soud nás rozvedl. Letos v dubnu 2014 mu přišel dopis od soudu na mou adresu, kde se nezdržuje asi 8 let. Nechala jsem ho přeposlat na jeho adresu. Podle adresy se domnívám, že se bude jednat o záležitost z r. 2004 - 06. V současné době má asi 5 exekucí na část nemovitosti, kterou získal dědictvím po matce. Tyto dluhy dělal po rozvodu. Moji rodiče mi po našem rozvodu darovali byt, auto, peníze (vše mohu doložit, že je to dar). Může někdo vymáhat dluhy bývalého manžela, které jsou staré asi 10 let po mě? Nikdy jsem nic nepodepsala, nesouhlasila s tím ani o nich předem nevěděla. Žiju se synem, který studuje VŠ a jeho otec mu dluží asi 80 000.- Kč na výživném. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

v dotazu uvádíte, že o dluzích svého tehdejšího manžela jste nevěděla a nic jste nepodepsala. Zřejmě tak nebyly splněny podmínky pro to, abyste byla některým z věřitelů přímo žalovaná a následně proti Vám byla zahájena exekuce coby povinné.

Závazky a exekuce tudíž řešíme z pozice (bývalé) manželky žalovaného/povinného, které by neměl být postihován osobní majetek (problematický ovšem může být přesun majetku ze společného jmění do osobního majetku - ten může být vůči věřitelům neúčinný.

Máte-li však obavy především o darovaný byt, auto a peníze, které jste nabyla až po rozvodu manželství, tak pokud jste schopna doložit původ tohoto majetku, není důvod, proč by mělo dojít k jeho exekučnímu postižení. Vzhledem k době nabytí zjevně nejde o součást společného jmění, ani o bývalou součást společného jmění.

K tomu, aby došlo k postižení takto "čistě osobního" majetku by bylo třeba, abyste u závazku přímo figurovala - např. jste smlouvu o úvěru podepsala jako spoludlužník.

Obecně vzato jsou u manželky povinného ohroženy věci, které spadají do společného jmění manželů, či by respektive spadaly, pakliže by nedošlo k zúžení či vypořádání společného jmění manželů. Např. se Vám tak po rozvodu manželství mohlo stát, že by se Vám ozval exekutor s tím, že vymáhá pohledávku vzniklou za trvání manželství a že chce postihnout vybavení bytu, které podle dohody o vypořádání mělo připadnout Vám s tím, že se k vypořádání pro účely exekuce nepřihlíží a majetek postihne jako by šlo stále o společné jmění manželů.

Vzhledem k tomu, že od rozvodu manželství uplynuly tři roky (zákonná lhůta po které nastupuje fikce vypořádání SJM pokud by nedošlo k vypořádání jiným způsobem) a nic se v tomto ohledu neděje, zřejmě se nikdo z věřitelů (či přesněji jejich exekutorů) nerozhodl jít cestou postižení majetku dříve spadajícího do společného jmění manželů (podle popisu zde ostatně asi ani nebylo nic zvlášť hodnotného). Pro úplnost nicméně dodávám, že máme judikaturu podle které je podstatné případné zahájení exekuce, nikoliv okamžik, kdy se o ní dozvíte.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte, problematika odpovědnosti manželů za závazky je poměrně komplikovaná a v posledních letech se významně měnila právní úprava, takže jsem výše neřešila aspekty přímo nesouvisející s Vaším dotazem.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším